Behandlingsassistent med addiktologisk inriktning

Ansökan stängd

Behandlingsassistent med addiktologisk inriktning

Birkagårdens folkhögskola

Ansökan stängd

Utbilda dig till Behandlingsassistent med addiktologisk inriktning!

Vi erbjuder i samarbete med Samverkangruppen en unik utbildning för dig som:

 – vill arbeta med beroendeproblematik, med att guida människor i tillfriskande, eller som redan arbetar inom området men behöver en formell utbildning och vill fördjupa din kunskap

 – vill fördjupa din förståelse för grupprocesser samt att utveckla självmedvetenhet

 – arbetar inom socialt arbete idag och vill/behöver vidareutbilda dig.

 – själv lever i tillfrisknande från beroende och önskar använda din egen erfarenhet att hjälpa andra.

 

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 100% – varav ca 70% skolförlagd, ca 20% distans samt 10% praktik, alt. arbete

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Behörighet till yrkeshögskola.

Kostnader: 950kr/termin, avser försäkring, kurslitteratur mm

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Nej

Kurstid: 19 aug 2021 - 3 jun 2022

Kontakt:
Linda Norgren

Telefon: 070-226 7027
E-post:
linda.norgren@birkagarden.fhsk.se


Addiktologisk inriktning innebär att du får unika verktyg och ett holistiskt perspektiv i din verktygslåda att arbeta med beroendesjukdomen. En av grunderna i addiktologin är 12-stegsfilosofin. Addiktologiutbildningen startade 1990 och har fram tills nu drivits som en fristående utbildning i privat regi.

Utbildningen leder till arbete som behandlingsassistent inom beroendevården. Det finns ett stort behov av utbildad personal både inom kommun och statlig institution samt inom den privata vårdsektorn.

En unik aspekt av denna utbildning är att den är processinriktad, det betyder att du kommer att jobba med dina egna känslor och hur du förhåller dig till din omvärld på olika sätt. Gruppen är ett fantastiskt redskap i denna process!

Inriktning: Behandlingsassistent inom beroendebehandling

Huvudområde: Socialt arbete

Antal deltagare: 15 st

Kursinnehåll:

 • Grupputveckling
 • Sjukdomsbegreppen
 • 12-stegsprogrammet/12-stegsfilosofin
 • Familj och Medberoende
 • Vuxet-barn problematik
 • Gestaltterapi
 • Återfallsprevention
 • Droglära
 • KBT 
 • MI
 • Etik, juridik – lagar och förordningar
 • Dokumentation/Journalföring
 • Diagnostisering
 • Hälsa/Mål i tillfrisknandet
 • Processredovisning/Fördjupningsarbete

ANSÖK SENAST 25 APRIL 2021!

Du blir kontaktad av kursansvarig för personlig intervju i början av augusti.
Inför personlig intervju behöver du uppvisa behörighet i form av Gymnasiebetyg eller motsvarande.

Välkommen med din ansökan!