Elevassistent - distans

Ansökan stängd

Känner du igen dig i ett eller några av följande påståenden:

 • Du jobbar kanske idag som elevassistent eller resurspedagog men saknar formell utbildning
 • Du vill bygga på din kompetens inom ditt arbetsområde men kanske inte kan begära tjänstledigt på heltid
 • Du har ett intresse för att jobba med människor och hjälpa elever.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
3 obligatoriska träffar

Studietakt: 100%

Längd: 60% på distans, 15 % skolförlagd undervisning samt 25% APL alt arbete.

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Behörighet till yrkeshögskola. Arbetslivserfarenhet är meriterande. Vid anställning ska ansökan vara styrkt med arbetsgivarintyg och referenser.

Kostnader: 950 kr / läsår. Här ingår exempelvis försäkring, kopieringskostnader, kompendium etc.

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Nej

Kurstid: 19 aug 2021 - 3 jun 2022

Kontakt:
Cecilia Aronsson

Telefon: 073-540 73 02
E-post:
cecilia.aronsson@birkagarden.fhsk.se


Fler kurser inom: Elevassistent

Utbilda dig till Elevassistent på distans!

En distansutbildning för dig som är verksam inom skola och fritidsverksamhet som elevassistent eller liknande alternativt vill arbeta som elevassistent. Utbildningen syftar till att genom utbildnings- och kompetenshöjande insatser att skapa förutsättningar för ett professionellt förhållningssätt till yrket och ge dig nyförvärvade erfarenheter och kunskaper som bygger på din kompetens i arbetet med att stödja elever, lärare och övrig personal i skolan och inom fritidsverksamheten.

Praktiska moment och uppgifter utförs på din arbetsplats eller APL/praktik och utbildningen innehåller 6 närträffar på Birkagårdens folkhögskola under kurstiden. Utbildningen genomförs i lokaler i centrala Stockholm. på Sveavägen 41 (ABF-huset).

Kursinnehåll

 • Det svenska skolsystemet: Skolans historia och utveckling, skolformer, skoljuridik, styrdokument samt IT i skolan.
 • Pedagogik och metodik: Kunskap och förståelse, pedagogiska teorier och modeller
 • Specialpedagogik: Funktionsnedsättningar/funktionsvariationer, metoder och förhållningssätt.
 • Psykologi: Kommunikation, ledarskap, etik i skolan och konflikthantering
 • Sociologi: Kulturmöten, socialt arbete, barn och ungdomar i samhället
 • Egen fördjupning kring ett tema

Distansstudier på heltid och den egna arbetsplatsen

Elevassistentutbildningen är en heltidsutbildning på distans. Du har antingen ett arbete inom skola eller fritidsverksamhet alternativt gör du 25% APL, praktik. Det innebär att du som deltagare behöver avsätta totalt 14-18 timmar/vecka för studier utöver ditt arbete på en skola eller fritidsverksamhet eller APL. Studierna är att jämföra med yrkeshögskolestudier med användandet av utbildningsanordnarens digitala plattform Schoolsoft och verktyg för distansutbildning, Google Classroom. Du behöver på egen hand ha tillgång till it-utrustning och en stabil internetförbindelse för att kunna delta i utbildningen. En viktig del av utbildningen är de praktiska obligatoriska moment i utbildningen som genomförs och följs upp på din arbetsplats alt APL.

Kursen är en utbildning med distansstudier med 6 obligatoriska träffar, 3 per termin. Resor och eventuellt boende står du som kursdeltagare själv för.

Kursstart: 19 augusti 2021

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Kursinnehåll

 • Det svenska skolsystemet: Skolans historia och utveckling, skolformer, skoljuridik, styrdokument samt IT i skolan.
 • Pedagogik och metodik: Kunskap och förståelse, pedagogiska teorier och modeller
 • Specialpedagogik: Funktionsnedsättningar/funktionsvariationer, metoder och förhållningssätt.
 • Psykologi: Kommunikation, ledarskap, etik i skolan och konflikthantering
 • Sociologi: Kulturmöten, socialt arbete, barn och ungdomar i samhället
 • Egen fördjupning kring ett tema

Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.birkagarden.fhsk.se/yrkeskurser/elevassistent/