Lärarassistent

Profilkurs, Yrkesutbildning Birkagårdens folkhögskola
Ansökan stängd
 • Studietakt:
  100%
 • Längd:
  1 år 50% på plats, 25% arbetsplatsförlagt lärande (APL) och 25% distans
 • Ansök senast:
  Ansökan är stängd
 • Kurstyp:
  Profilkurs, Yrkesutbildning

Känner du igen dig i ett eller några av följande påståenden?

Du har ett intresse för att jobba med människor i allmänhet och barn och unga i synnerhet. Du jobbar kanske redan idag i skolan som elevassistent, resursperson, lärarassistent eller pedagogassistent men saknar formell utbildning. Du kanske funderar på att i framtiden utbilda dig till lärare.

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Behörighet till yrkeshögskola.

Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Nej

Kurstid: 10 jan 2022 - 21 dec 2022

Kostnader: 950 kr / termin. Här ingår försäkring, kopieringskostnader, kompendium etc.

Kontakt: Cecilia Aronsson

Telefon: 073-540 73 02

E-post:
cecilia.aronsson@birkagarden.fhsk.se

Den svenska skolan kommer framöver ha ett stort behov av att rekrytera personal och inte bara lärare utan även de som kan avlasta lärarna i arbetet med eleverna. Detta är en utbildning för dig som är intresserad att jobba inom skola och fritidsverksamhet som lärarassistent eller elevassistent. Utbildningen syftar till att skapa förutsättningar för dig till att kunna ha ett professionellt förhållningssätt till yrket och ge dig nyförvärvade erfarenheter och kunskaper som bidrar till att du känner dig trygg i arbetet med att stödja elever, lärare och övrig personal i skolan och inom fritidsverksamheten.

I utbildningen varvas teori med praktiska moment som du utför på den arbetsplatsförlagda delen (APL) på en skola som utgör 25% av din tid. Du kommer vara på plats i skolan 50% och sedan att ha möjlighet till distansstudier på 25%. Utbildningen genomförs i lokaler i centrala Stockholm, i ABF-huset på Sveavägen 41.

Kursinnehåll:

Det svenska skolsystemet: Skolans historia och utveckling, skolformer, skoljuridik, styrdokument
IKT och administration: IT i skolan och skoladministration
Pedagogik och metodik: Kunskap och förståelse, pedagogiska teorier och modeller, funktionsnedsättningar/funktionsvariationer
Psykologi: Kommunikation, ledarskap, etik i skolan och konflikthantering
Sociologi: Kulturmöten, socialt arbete, barn och ungdomar i samhället
Egen fördjupning kring ett tema

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Lärar- och elevassistent med möjlighet att jobba inom skolans alla stadier samt folkhögskola.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster)
http://www.birkagarden.fhsk.se/yrkeskurser/lararassistent/

Fler kurser inom: Lärarassistent

Birkagårdens folkhögskola

Birkagårdens folkhögskola ska arbeta för att minska utbildningsklyftorna i samhället och ska satsa en avgörande del av sina resurser för att åstadkomma detta. Behoven finns såväl bland yngre som äldre människor, såväl bland de i landet födda som bland de nya svenskarna. Skolan arbetar med individen i centrum och med fokus på hennes utveckling på såväl det kunskapsmässiga som det personliga planet. Vårt mål är att deltagaren ska lämna oss stärkta i sitt självförtroende och med stora förhoppningar på vad framtiden kan erbjuda.

Läs mer om skolan

Postadress:
Birkagårdens folkhögskola
Box 3557
103 69 Stockholm

Besöksadress: Sveavägen 41

Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se
Webbadress: http://www.birkagarden.fhsk.se/

Här respekteras våra åsikter

Rebecka Wallin och Behice Tosun läser yrkeskursen Elev- och lärarassistent. För dem har den tidiga praktiken avgörande betydelse för att lättare kunna koppla momenten i utbildningen till konkreta situationer.

Läs hela artikeln