Behandlingspedagog - distans

Bromma folkhögskola


Ansökan stängd

Kursen är till för dig som vill jobba, eller redan jobbar, med människor med beroendeproblematik och/eller psykosociala problem. 

 

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs, Yrkesutbildning

Träffar:
8 obligatoriska träffar

Studietakt: 100%

Längd: 2 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Du ska ha fyllt 22 år och ha 3-årig gymnasieexamen eller motsvarande med behörighet för yrkeshögskola. Du bör ha varit ute i arbetslivet några år, gärna inom socialt arbete eller fritidsverksamhet.

Kostnader: 2500:-/termin i materialavgift. Utöver det tillkommer kostnad för ev resor, boende och mat på närträffar.

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Nej

Kurstid: 17 aug 2020 - 14 maj 2021

Kontakt:
Jenny Kimming

Telefon: 08-636 23 00
E-post:
info@brommafolkhogskola.se

I utbildningen till Behandlingspedagog får du yrkeskunskaper och praktiska erfarenheter. Vi varvar teoretiska studier med olika typer av studiebesök och 9 veckors LIA (Lärande i arbetet) per år. LIA sker i nära samverkan med arbetslivet och ska ge dig en god grund för en kritiskt reflekterande yrkesutövning och etiskt förankrad yrkesidentitet. Om du redan har en anställning sker LIA inom arbetsplatsen, om du inte har en anställning sker LIA på en praktikplats.

Du har en kursföreståndare som följer dig hela utbildningen men kommer också att möta föreläsare som delar kunskap inom sina expertområden.

Kontakter är tagna med branschorganisationen BALSAM och vi kommer att följa deras rekommendationer kring utbildningsmål. Folkbildningens pedagogik med erfarenhetsbaserat lärande, samhällsengagemang och deltagarinflytande ska prägla utbildningen. 

Utbildningens övergripande mål:

– kunskaper för att arbeta salutogent, mobiliserande och inkluderande med utsatta människor på institution, i öppenvård eller inom skolan

– teoretisk grund kring människors utveckling, lärande och välbefinnande, dvs. beteendevetenskap, sociologi samt metoder för vetenskapligt arbete

– introduktion till olika strategier, metoder och förhållningssätt för att arbeta i stödjande förändringsprocesser för grupper och individer

– kunskap om samhälle, lagstiftning och olika sociala skyddsnät,

– processinriktad utbildning för att skapa tillfällen till reflektion, eftertanke och personlig utveckling, där stor vikt fästs vid kommunikation, samverkan, ledarskap och konflikthantering.

Distansarbetet sker via G Suite (Classroom, Meet, Chat) så du behöver tillgång till en dator och internetuppkoppling. Studierna förutsätter aktiv och daglig digital kommunikation med kursföreståndare och övriga deltagare i gruppen.

De obligatoriska närträffarna kommer under hösten 2020 att ligga under vecka 34, 38, 43 och 48. Under våren 2021 ligger träffarna vecka 2, 7, 12 och 19.