Allmän kurs Distans

Ansök nu

Allmän kurs på distans vänder sig till dig som behöver bli klar med dina gymnasiestudier för att erhålla grundläggande behörighet till högskolestudier eller yrkeshögskolestudier. Att studera på distans är ett flexibelt sätt att studera hemifrån med hjälp av digitala verktyg men kräver god självdisciplin och ett aktivt deltagande.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs, Distanskurs

Träffar:
1 obligatorisk träff

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Ansök senast: 1 maj 2021

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Digital intervju. Godkända betyg i Matematik, Engelska och Svenska från grundskolan. Goda kunskaper i svenska.

Kostnader: Materialavgift 350 kr/termin.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 18 aug 2021 - 10 jun 2022

Kontakt:
Nadja Debove

Telefon: 08-636 23 00
E-post:
najda.debove@brommafolkhogskola.se

OBS!
Ansök senast 1 maj 2021

Allmän kurs distans är för dig som är nästan klar med din behörighet till högskola och är på en termin eller ett år. Ett års utbildning är för dig som behöver ämnesbehörighet för att söka till högskola eller yrkeshögskola.

Du har möjlighet att läsa en termin i högre takt om du saknar behörighet i något ämne för att kunna söka till vår fritidsledarutbildning och behandlingspedagogutbildning eller pastorsutbildningen på Enskilda Högskolan. Dock gäller att du som bara läser ett enstaka ämne bara är behörig till våra interna utbildningar.

Studierna bedrivs både som ämnesstudier och i form av projekt, kortare teman och grupparbeten/gruppdiskussioner. Vi använder skolans digitala plattform i G Suite for Education (Google Classroom, Google Meet, Chat etc). Vidare ingår individuella arbeten där du till exempel får lära dig rapportskrivning och att arbeta enligt vetenskapliga metoder. Tillsammans med andra kursdeltagare kommer du att diskutera era arbeten och tillsammans med lärare ge återkoppling och konstruktiv kritik.