Bibelskola - Tillsammans

Ansök nu

Bibelskola - Tillsammans

Bromma folkhögskola


Ansök nu

Fördjupning och samtal. Ges i samarbete med församlingar i Eskilstuna och Insjön.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 50%

Längd: 1 termin

Ansök senast: 15 augusti 2021

Lediga platser: Ja

Kostnader: Materialavgift 200:-

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 23 aug 2021 - 8 dec 2021

Plats för kursen: Eskilstuna, Insjön

Kontakt:
Ann Westblom (Bromma) // BG Backman (Eskilstuna) // Göran Svensson (Insjön)

Telefon: 08-636 23 00
E-post:
info@brommafolkhogskola.se


OBS!
Ansök senast 15 augusti 2021

Bibelskola Tillsammans är en bibelskola på deltid som ger dig en stadig grund för kristen tro. Du får en introduktion i bibeln och får tillsammans med ledare och kurskamrater växa i tro och kunskap. Den genomgående röda tråden är "tillsammans". Det är så vi förstår och kan ge uttryck för vad kristen tro är.

Kursen tar sin utgångspunkt i den lokala församlingens resurser och utmaningar. Kursen ges två dagar i veckan under hösten 2021. Lektionerna innefattar föreläsningar och samtal/dialog i smågrupper. 

Du kommer att möta lärare med stor erfarenhet av bibel, församling och kristet engagemang i vårt samhälle.

Utbildningen ges som ett samarbete mellan Elimkyrkan i Eskilstuna, Insjöns frikyrkoförsamling och Bromma folkhögskola. Kursen har ett tydligt ekumeniskt perspektiv där vi lär av varandra från olika kyrkor i vårt land och internationellt.

Vi förväntar oss att du lever med i en kristen gemenskap, att du regelbundet besöker andakter och gudstjänster, kanske är du också ledare i någon grupp. På vår bibelskola kommer du under terminen att få hjälp att reflektera över vad detta betyder för dig.

 

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Kursdeltagaren väntas förtrogen med bibelns innehåll.