Allmän kurs på distans vänder sig till dig som behöver bli klar med dina gymnasiestudier för att erhålla grundläggande behörighet till högskolestudier eller yrkeshögskolestudier. Att studera på distans är ett flexibelt sätt att studera hemifrån med hjälp av digitala verktyg men som kräver god självdisciplin och ett aktivt deltagande.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs, Distanskurs

Träffar:
1 obligatorisk träff

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Ansök senast: 15 december 2020

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Digital intervju. Godkända betyg i Matematik, Engelska och Svenska från grundskolan. Goda kunskaper i svenska.

Kostnader: Materialavgift 250 kr/termin.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 11 jan 2021 - 21 dec 2021

Kontakt:
Anders Mattsson

Telefon: 08-636 23 23
E-post:
info@brommafolkhogskola.se

OBS!
Ansök senast 15 december 2020

Allmän kurs distans på Bromma folkhögskola är uppdelad på två olika spår: 

Spår 1 motsvarar 1:a året på gymnasiet och 

Spår 2 är en mer intensiv fortsättning för dig som är nästan klar med din behörighet till högskola

Allmän kurs distans - Spår 1

 

Kursen vänder sig till dig som behöver bli klar med dina gymnasiekurser för att erhålla grundläggande behörighet till högskolestudier eller yrkeshögskolestudier. 

Vår distanskurs på Spår 1 riktar sig till dig som ska påbörja gymnasiestudier dvs. är klar med grundskolan men inte påbörjat eller inte avslutat första året på gymnasiet. Kursen kan även passa dig som gått ett år på gymnasiet men känner att du ändå behöver “starta om”.

Att studera på distans är ett flexibelt sätt att studera hemifrån med hjälp av digitala verktyg men som kräver god självdisciplin och ett aktivt deltagande.

Efter godkända studier ges grundläggande behörighet för högskolestudier eller yrkeshögskolestudier. På allmän kurs får du inte betyg utan ett omdöme som speglar hela din studieförmåga och inte bara i enskilda ämnen.

Distansstudier kan vara ett alternativ för dig som av olika skäl kan ha svårt att studera på plats på skolan och har ett stort behov av att studera på distans. Det kan även vara så att det passar dig bättre att studera mer självständigt på egen hand.

Ämnen som ingår på Spår 1

Samma gymnasiegemensamma ämnen och i samma omfattning ingår på distans som vid en dagkurs. 

 • Engelska 5 

 • Matematik 1b

 • Samhällskunskap 1b

 • Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

 • Förutom de gymnasiegemensamma ämnena kan andra ämnen ingå som till exempel grundläggande juridik, aktivt medborgarskap.

 • Vi ser gärna att du som har möjlighet deltar i olika socialpedagogiska aktiviteter på plats vid Bromma folkhögskola men detta är inte obligatoriskt

Upplägg av studierna

Studierna bedrivs både som ämnesstudier och i form av projekt, kortare teman och grupparbeten/gruppdiskussioner. Vi använder skolans digitala plattform i G Suite for Education (Google Classroom, Google Meet, Chat etc). Vidare ingår individuella arbeten där du till exempel får lära dig rapportskrivning och att arbeta enligt vetenskapliga metoder. Tillsammans med andra kursdeltagare kommer du att diskutera era arbeten och tillsammans med lärare ge återkoppling och konstruktiv kritik.

Utbildningen är 1, 2 eller 3 år beroende på tidigare studier eller arbetslivserfarenhet. Du studerar utifrån dina egna förkunskaper och förutsättningar. Kursen kräver hög självdisciplin och aktivt deltagande. Närvarokravet på minst 80 % gäller även för distansstudier. Om närvaron understiger det kan det innebära att du inte kan tillgodoräkna dig studieåret och det kan påverka dina möjligheter att senare få studiemedel.

För att delta på utbildningen behöver du:

 • dator med internet, mikrofon och webbkamera samt hörlurar

 • webbläsaren Chrome

 • vara uppkopplad en stor del av dagen, men studierna bedrivs även då du inte är uppkopplad

 • vara aktiv i videomöten, chattmöten och andra gruppaktiviteter

Kursen startar vid tillräckligt antal sökande.

Allmän kurs distans - Spår 2

Spår 2 är för dig som är nästan klar med din behörighet till högskola och är på en termin eller ett år. Ett års utbildning är för dig som behöver ämnesbehörighet för att söka till högskola eller yrkeshögskola.

I Spår 2 finns det möjlighet att läsa en termin i högre takt om du saknar behörighet i något ämne för att kunna söka till vår Fritidsledarutbildning och Behandlingspedagogutbildning eller Pastorsutbildningen på Enskilda Högskolan. Dock gäller att du som bara läser ett enstaka ämne bara är behörig till våra interna utbildningar. 

I kursen ingår gymnasiegemensamma ämnen i samma omfattning som vid en dagkurs. Beroende på vilka ämnen du saknar kan det bli aktuellt att studera något/några av följande behörighetsgivande ämnen:

 • Svenska/Svenska som andraspråk  2 alternativt 3 (termin 1)

 • Matematik 2 alternativt 3 (termin 1)

 • Samhällskunskap 1b (termin 1)

 • Engelska  6 

 • Historia  1b

 • Naturkunskap 1b

 • Religionskunskap 1

 • Förutom de gymnasiegemensamma ämnena kan andra ämnen ingå som till exempel Folkbildningskunskap, Internationella relationer, Hållbar utveckling, Interkulturell kommunikation eller Kyrkan i Sverige

 • Vi ser gärna att du som har möjlighet deltar i olika socialpedagogiska aktiviteter på plats vid Bromma folkhögskola men detta är inte obligatoriskt

Uppläggning av studierna

Studierna bedrivs både som ämnesstudier och i form av projekt, kortare teman och grupparbeten/gruppdiskussioner. Vi använder skolans digitala plattform i G Suite for Education (Google Classroom, Google Meet, Chat etc). Vidare ingår individuella arbeten där du till exempel får lära dig rapportskrivning och att arbeta enligt vetenskapliga metoder. Tillsammans med andra kursdeltagare kommer du att diskutera era arbeten och tillsammans med lärare ge återkoppling och konstruktiv kritik.

Du studerar utifrån dina egna förkunskaper och förutsättningar. Kursen kräver hög självdisciplin och aktivt deltagande. Närvarokravet på minst 80 % gäller även för distansstudier. Om närvaron understiger det kan det innebära att du inte kan tillgodoräkna dig studieåret och det kan påverka dina möjligheter att senare få studiemedel.

För att delta på utbildningen behöver du:

 • dator med internet, mikrofon och webbkamera samt hörlurar

 • webbläsaren Chrome

 • vara uppkopplad en stor del av dagen, men studierna bedrivs även då du inte är uppkopplad

 • vara aktiv i videomöten, chattmöten och andra gruppaktiviteter

När du söker Spår 1 eller 2 måste du tydligt ange detta i ansökningsformuläret

Kursen startar vid tillräckligt antal sökande