Behandlingspedagog - distans

Ansök nu

Behandlingspedagog - distans

Bromma folkhögskola

Ansökan öppnar snart

Utbildningen till Behandlingspedagog är till för dig som vill jobba - eller redan jobbar - med människor i det psykosociala fältet. 


 

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs, Yrkesutbildning

Träffar:
8 obligatoriska träffar

Studietakt: 100%

Längd: 2 år

Ansök senast: 18 april 2022

Ansökan öppnar: 15 januari 2022

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Du ska ha fyllt 22 år och ha 3-årig gymnasieexamen eller motsvarande med behörighet för yrkeshögskola. Du bör ha varit ute i arbetslivet några år, gärna inom socialt arbete eller fritidsverksamhet.

Kostnader: 2500:-/termin i materialavgift. Utöver det tillkommer kostnad för litteratur, ev resor, boende och mat på närträffar.

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Nej

Kurstid: 17 aug 2022 - 12 maj 2023

Kontakt:
Alexandra Persson

Telefon: 08-636 23 04
E-post:
alexandra.persson@brommafolkhogskola.se


OBS!
Ansökan öppnar
15 januari 2022

Du får en bred yrkesutbildning som ger dig verktyg och praktiska färdigheter i att arbeta professionellt med människor i förändringsprocesser inom t.ex socialpsykiatri, kriminalvård, behandlingshem, beroendevård eller förebyggande verksamhet.

Folkbildningens pedagogik med erfarenhetsbaserat lärande, samhällsengagemang och deltagarinflytande präglar utbildningen. Kursföreståndare följer dig hela utbildningen och du kommer också att möta yrkesverksamma föreläsare som delar kunskap inom sina expertområden. Här får du utveckla hela dig! Du får teorier, verktyg och metoder via inläsning av kurslitteratur, skrivuppgifter, grupparbeten och föreläsningar. Vi lägger stor vikt vid att träna inför verkligheten! Nya kunskaper implementeras genom att arbeta med case och upplevelsebaserade workshops under närträffarna. Du genomgår en självreflekterande process i handledningsgrupp och i enskilda utvecklingssamtal.

I utbildningen ingår sammanlagt 18 veckors LiA i nära samverkan med arbetslivet. LiA ska ge dig en god grund för en kritiskt reflekterande yrkesutövning och etiskt förankrad yrkesidentitet. Om du redan har en anställning kan LiA ske på din arbetsplats, om du inte har en anställning blir det på en praktikplats. Du söker själv din praktikplats.

Vi tillhör föreningen BALSAM som är en branschorganisation för utveckling och kvalitetssäkring av tvååriga socialpedagogiska  och behandlingspedagogiska yrkesutbildningar anordnade av folkhögskolor runtom i Sverige. BALSAM:s utbildningsmål är vägledande för vårt utbildningsinnehåll. 


Utbildningens övergripande mål:

– Kunskap för att arbeta salutogent och inkluderande med utsatta människor.

– Kunskap om etiska förhållningssätt och professionellt bemötande inom yrkesområdet.

– Teoretisk grund kring människors utveckling, lärande och välbefinnande, dvs. beteendevetenskap, sociologi samt metoder för vetenskapligt arbete.

– Introduktion till olika strategier, metoder och förhållningssätt för att arbeta i stödjande förändringsprocesser för grupper och individer.

– Kunskap om samhälle, lagstiftning och olika sociala skyddsnät.

– Reflektera över egna värderingar, motiv och egen bakgrund samt finna ett genomtänkt förhållningssätt till sig själv i mötet med andra.

Distansarbetet sker via Google Workspace (Classroom, Meet, Chat) så du behöver tillgång till en dator och internetuppkoppling. Studierna förutsätter aktiv och daglig digital kommunikation med kursföreståndare och övriga deltagare i gruppen.

Varje termin har 3-4 obligatoriska fysiska närträffar på skolan, 3-5 vardagar per närträff. Under närträffarna arbetar vi intensivt med praktiska övningar, grupprocesser och reflektioner. Därför är ditt deltagande i gruppen viktigt och närvaron på de obligatoriska träffarna ett krav för kursintyg.