Diakonal utbildning

Ansök nu

Diakonal utbildning

Bromma folkhögskola

Ansökan öppnar snart

Diakonal utbildning på Bromma folkhögskola är en processorienterad utbildning på deltid under två år och är en både karitativ och pedagogisk profilutbildning.


Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 75%

Längd: 2 år

Ansök senast: 18 april 2022

Ansökan öppnar: 15 januari 2022

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: 3 år gymn högskoleförberedande, social/pedagogisk yrkesutbildning

Kostnader: Materialavgift 700:-/termin samt obligatoriskt förmiddagsfika 23:-/dag

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Nej

Kurstid: 17 aug 2022 - 9 jun 2023

Kontakt:
Olle Hilariusson

Telefon: 08-636 23 17
E-post:
olle.hilariusson@brommafolkhogskola.se


OBS!
Ansökan öppnar
15 januari 2022

Diakonala utbildningen är en påbyggnadsutbildning för dig som har social el. pedagogisk yrkesutbildning i botten.

Att arbeta som diakon är att i kyrka och/eller i samhälle utgå från människors behov. Diakonin kan se olika ut men perspektivet är alltid underifrån. Att se människan, att stödja den som behöver stöd, skapa trygga miljöer men också att aktivt arbeta för att undanröja den orättvisa och orättfärdiga ordning som också finns i vårt land.

Studierna innebär två dagars närvaro i Bromma under studietiden och restrerande tid ägnas åt självstudier och fältstudier. De senare kan genomföras på hemorten. Beroende på studievana och andra omständigheter har det genom åren visat sig möjligt att förena studierna med ytterligare studier på halvfart exempelvis på högskolan, eller deltidsarbete upp till halvtid.

Utbildningen är upplagd i ett A och ett B år där respektive år innehåller en hel veckas studieresa/läsår

Diakonal utbildning är en av Equmeniakyrkans medarbetarutbildningar och är förutsättning för att ordineras till Diakon i Equmeniakyrkan. Kursen är dock öppen även för deltagare från andra kyrkor.

Ämnesblock
Diakonal praxis. Den diakonala rollen och identiteten Diakonala fält.
Teologi. Diakonala teologin i ett historiskt, systematiskt och bibliskt perspektiv.Gudtjänst och andakt.
Socialt arbete. Aktuella metoder för socialt arbete i kyrka, frivilligorganisationer och samhälle
Pedagogik. Pedagogiken för att bearbeta tro- och livsåskådningsfrågor bland barn, ungdomar och vuxna.
Beteende. Utvecklingspsykologi och religionspsykologi i relation till egna livserfarenheter.
Omvärld Identitet och Hälsa.  Samhällets hälsoperspektiv: etik, ungdomskultur, omvärldsanalys och personlig identitet
Själavård
. Kursen inriktar sig på själavårdens teori och praktik men är också teologiskt och bibliskt förankrad.
Projekt. Kursdeltagarna genomför ett Diakonalt projekt och i anslutning skrivs en rapport.
Praktik 
Församlingsstudie
Internationell resa och Pilgrimsvandring

Länk till kursen på skolans webbplats
https://www.brommafolkhogskola.se/utbildningar/diakonal/