Behandlingspedagog - distans

Profilkurs, Distanskurs, Yrkesutbildning Bromma folkhögskola
Ansökan stängd
 • Studietakt:
  100%
 • Längd:
  2 år
 • Ansök senast:
  Ansökan är stängd
 • Kurstyp:
  Profilkurs, Distanskurs, Yrkesutbildning

Vill du vidareutbilda dig inom behandling och socialt arbete? Läs Behandlingspedagog i Bromma, Stockholm och fördjupa dina kunskaper för att arbeta med människor inom det psykosociala fältet. 


Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Du ska ha fyllt 22 år och ha 3-årig gymnasieexamen eller motsvarande med behörighet för yrkeshögskola. Du bör ha varit ute i arbetslivet några år, gärna inom socialt arbete eller fritidsverksamhet.

Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Nej

Kurstid: 21 aug 2023 - 17 maj 2024

Träffar:
8 obligatoriska träffar

Kostnader: 2500:-/termin i materialavgift. Utöver det tillkommer kostnad för litteratur, ev resor, boende och mat på närträffar.

Kontakt: Alexandra Persson

E-post:
alexandra.persson@brommafolkhogskola.se

Öppet hus: 29 mars kl 16-18  
Löpande antagning.

Du får en bred yrkesutbildning som ger dig verktyg och praktiska färdigheter i att arbeta professionellt med människor i förändringsprocesser inom t.ex socialpsykiatri, kriminalvård, behandlingshem, beroendevård eller förebyggande verksamhet.

Folkbildningens pedagogik med erfarenhetsbaserat lärande, samhällsengagemang och deltagarinflytande präglar utbildningen. Kursföreståndare följer dig hela utbildningen och du kommer också att möta yrkesverksamma föreläsare som delar kunskap inom sina expertområden. Här får du utveckla hela dig! Du får teorier, verktyg och metoder via inläsning av kurslitteratur, skrivuppgifter, grupparbeten och föreläsningar. Vi lägger stor vikt vid att träna inför verkligheten! Nya kunskaper implementeras genom att arbeta med case och upplevelsebaserade workshops under närträffarna. Du genomgår en självreflekterande process i handledningsgrupp och i enskilda utvecklingssamtal. Under år två skriver du (individuellt eller i par) ett projektarbete kring ett eget valt ämnesområde inom behandling. 

I utbildningen ingår sammanlagt 18 veckors praktik, LIA (Lärande i arbete) i nära samverkan med arbetslivet. LIA ska ge dig en god grund för en kritiskt reflekterande yrkesutövning och etiskt förankrad yrkesidentitet. Om du redan har en anställning kan LIA ske på din arbetsplats, om du inte har en anställning blir det på en praktikplats. Du söker själv din praktikplats.

Vi tillhör föreningen BALSAM som är en branschorganisation för utveckling och kvalitetssäkring av tvååriga socialpedagogiska  och behandlingspedagogiska yrkesutbildningar anordnade av folkhögskolor runtom i Sverige. BALSAM:s utbildningsmål är vägledande för vårt utbildningsinnehåll. 


Utbildningens övergripande mål:

– Kunskap för att arbeta salutogent och inkluderande med utsatta människor.

– Kunskap om etiska förhållningssätt och professionellt bemötande inom yrkesområdet.

– Teoretisk grund kring människors utveckling, lärande och välbefinnande, dvs. beteendevetenskap, sociologi samt metoder för vetenskapligt arbete.

– Introduktion till olika strategier, metoder och förhållningssätt för att arbeta i stödjande förändringsprocesser för grupper och individer.

– Kunskap om samhälle, lagstiftning och olika sociala skyddsnät.

– Reflektera över egna värderingar, motiv och egen bakgrund samt finna ett genomtänkt förhållningssätt till sig själv i mötet med andra.

Distansarbetet sker via Google Workspace (Classroom, Meet, Chat) så du behöver tillgång till en dator och internetuppkoppling. Studierna förutsätter aktiv och daglig digital kommunikation med kursföreståndare och övriga deltagare i gruppen.

Varje termin har 3-4 obligatoriska fysiska närträffar på skolan, 3-5 vardagar per närträff. Under närträffarna arbetar vi intensivt med praktiska övningar, grupprocesser och reflektioner. Därför är ditt deltagande i gruppen viktigt och närvaron på de obligatoriska träffarna ett krav för kursintyg.

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster)
https://www.brommafolkhogskola.se/utbildningar/behandlingspedagog/

Bromma folkhögskola

Bromma folkhögskola är en mötesplats för dig som vill studera och utvecklas i en kreativ miljö. Hos oss är gemensamma upplevelser och erfarenheter utgångspunkten för kunskap, insikt, förståelse och utveckling. När alla sinnen berörs växer vi som människor. Vi arbetar med varierande metoder utifrån en tilltro till människans uttrycksmöjligheter. Våra värdeord är landa, mötas, skapa, växa.

Läs mer om skolan

Postadress:
Bromma folkhögskola
Åkeshovsvägen 29
168 39 Bromma

Telefon: 08-636 23 00
E-post: info@brommafolkhogskola.se
Webbadress: http://www.brommafolkhogskola.se/