Diakonal utbildning

Profilkurs, Yrkesutbildning Bromma folkhögskola
Ansökan stängd
 • Studietakt:
  75%
 • Längd:
  2 år
 • Ansök senast:
  Ansökan är stängd
 • Kurstyp:
  Profilkurs, Yrkesutbildning

Diakonal utbildning är både en omvårdande (karitativ) och pedagogisk profilutbildning på deltid under två år. Att arbeta som diakon är att utgå från människors behov.

Öppet hus: 29 mars k 16-18

 Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: 3 år gymn högskoleförberedande, social/pedagogisk yrkesutbildning

Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Nej

Kurstid: 28 aug 2023 - 5 jun 2024

Kostnader: Materialavgift 700:-/termin samt obligatoriskt förmiddagsfika 23:-/dag

Kontakt: Olle Hilariusson

Telefon: 08-636 23 17

E-post:
olle.hilariusson@brommafolkhogskola.se

Diakonal utbildning på Bromma folkhögskola är en processinriktad påbyggnadsutbildning för dig som har social eller pedagogisk yrkesutbildning i botten. Det är en tvåårig utbildning på deltid som även innehåller kursen “Bibeln och religionerna” 15hp på Enskilda Högskolan i Stockholm (EHS).

Att arbeta som diakon i kyrka och/eller i samhälle är att utgå från människors behov. Diakonin kan se olika ut men perspektivet är alltid underifrån. Att se människan, att stödja den som behöver stöd, skapa trygga miljöer men också att aktivt arbeta för att undanröja den orättvisa och orättfärdiga ordning som också finns i vårt land.

Studierna innebär två dagar på plats i Bromma varje vecka under studietiden och restrerande tid ägnas åt självstudier och fältstudier. De senare kan genomföras på hemorten. Beroende på studievana och andra omständigheter har det genom åren visat sig möjligt att förena studierna med ytterligare studier på halvfart exempelvis på högskolan, eller deltidsarbete upp till halvtid.

Utbildningen är upplagd i ett år A och ett år B där respektive år innehåller en hel veckas studieresa/läsår

Diakonal utbildning är en av Equmeniakyrkans medarbetarutbildningar och är en förutsättning för att kunna ordineras till diakon i Equmeniakyrkan. Kursen är dock öppen även för deltagare från andra kyrkor.

Ämnesblock

Diakonal praxis. Den diakonala rollen och identiteten. Diakonala fält.
Teologi. Diakonala teologin i ett historiskt, systematiskt och bibliskt perspektiv. Gudtjänst och andakt.
Socialt arbete. Aktuella metoder för socialt arbete i kyrka, frivilligorganisationer och samhälle
Pedagogik. Pedagogiken för att bearbeta tro- och livsåskådningsfrågor bland barn, ungdomar och vuxna.
Beteende. Utvecklingspsykologi och religionspsykologi i relation till egna livserfarenheter.
Omvärld Identitet och Hälsa. Samhällets hälsoperspektiv: etik, ungdomskultur, omvärldsanalys och personlig identitet
Själavård
. Kursen inriktar sig på själavårdens teori och praktik men är också teologiskt och bibliskt förankrad.
Projekt. Kursdeltagarna genomför ett diakonalt projekt och i anslutning skrivs en rapport.
Praktik 
Församlingsstudie
Internationell resa och Pilgrimsvandring

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster)
https://www.brommafolkhogskola.se/utbildningar/diakonal/

Bromma folkhögskola

Bromma folkhögskola är en mötesplats för dig som vill studera och utvecklas i en kreativ miljö. Hos oss är gemensamma upplevelser och erfarenheter utgångspunkten för kunskap, insikt, förståelse och utveckling. När alla sinnen berörs växer vi som människor. Vi arbetar med varierande metoder utifrån en tilltro till människans uttrycksmöjligheter. Våra värdeord är landa, mötas, skapa, växa.

Läs mer om skolan

Postadress:
Bromma folkhögskola
Åkeshovsvägen 29
168 39 Bromma

Telefon: 08-636 23 00
E-post: info@brommafolkhogskola.se
Webbadress: http://www.brommafolkhogskola.se/

Jag får utmana mig själv i mitt ledarskap

Ola Gustavsson går fritidsledarlinjen på folkhögskola. En varierande utbildning som innehåller allt från psykologi till isvaksbad.

Läs hela artikeln