För dig som är klar med grundskolan men har 1 till 3 år kvar av studier på gymnasienivå. Här ges möjlighet att studera för grundläggande samt särskild behörighet och få en bra grund inför fortsatta studier eller arbete.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Grundskolan klar

Kostnader: 1050 kr/termin varav 350 kr används för studiebesök, kostnader för läroböcker/litteratur tillkommer.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 23 aug 2018 - 29 maj 2019

Kontakt

Madlene Roth

Telefon: 08-550 910 63
E-post:
madlene.roth@hagaberg.org

På Allmän kurs på Hagabergs folkhögskola kan du få grundläggande samt särskild behörighet och samtidigt fördjupa dig inom en profil. 

Vi erbjuder olika profiler på skolan med inriktning mot kommunikation, ledarskap, globala frågor och högskoleförberedande. Vi har även en musikprofil samt bild- och form profil där du söker HÄR

En förutsättning för att du ska lyckas med studierna på allmän kurs är att du har en egen önskan om att studera, och är beredd att tillsammans med andra söka kunskap samt mötas i samtal och diskussion kring studierna.

• Skoldagarna
Studierna börjar tidigast 8.30 och slutar senast 16.30.

• Grundläggande behörighet
För att få behörighet från folkhögskola krävs 3 fullföljda år eller motsvarande studier på gymnasienivå samt godkänt i de gymnasiegemensamma ämnena. Arbetslivserfarenhet kan ersätta 1 års studier.

• Gymnasiegemensamma ämnen
För att få grundläggande behörighet krävs förutom studietiden enligt ovan att man är godkänd i ämnen: Sv/Sva 1, 2 och 3, En 5 och 6, Ma 1 a, b eller c, Sh 1a1, Hi 1a1, Re 1 samt Na 1a1. För grundläggande behörighet för yrkeshögskolan krävs ovanstående ämnen förutom Sv/Sva 2 och 3 samt En 6 vilket innebär att kurserna kan vara godkända från annan skolform, före eller efter folkhögskolestudierna men samtliga ämnen kan också läsas hos oss. En del av kursernas innehåll ingår i projektstudier som omfattar delar av läsåret.

• Särskild behörighet
Särskild behörighet kan ges till den som uppfyller den nivå som avses samt har tillräcklig närvaro. För information om vilka kurser för särskild behörighet som ges under kommande läsår kontakta kursansvarig, se kontaktuppgifter ovan.

• Omdöme - inte betyg
På en folkhögskola ges inte betyg i enskilda ämnen. Istället ges ett sammanfattande studieomdöme om kursdeltagarens förmåga att bedriva studier. Omdömet sätts i en sjugradig skala och ger möjlighet att söka till högskolan via folkhögskolekvoten.

• Inträdeskrav
Du bör ha fyllt 18 år år det år kursen börjar. Om du inte är svensk medborgare ska du ha uppehållstillstånd och goda kunskaper i svenska. Grundskola godkänd.

• Drogfritt
På Hagabergs folkhögskola har vi en drogfri miljö. Därför har vi som krav att alla som söker sig till oss är beredda att bidra till detta. Du som haft ett beroende skall ha varit drogfri i minst ett år för att antas till Allmän kurs.

• Prova på Allmän kurs!
Du är välkommen att delta under en dag eller en hel vecka i någon av våra klasser för att känna dig för innan du söker. Kontakta kursföreståndaren för att anmäla intresse, se kontaktuppgifter ovan.

Ansökan
Ansökan görs i ett webbformulär där du enkelt fyller i alla din uppgifter och bifogar dina filer. Klicka HÄR för att komma till ansökningssidan. Sena ansökningar behandlas i mån av plats. Vi behandlar alla ansökningar löpande.

Du som inte ansöker digitalt kan få ansökningsblankett från skolans reception, tfn 08-550 910 00. Tänk på att Du då ska bifoga:
- personbevis
- betyg från tidigare kurser
- intyg om kurser och anställningar
- i de fall intyg/betyg saknas skriv i ansökan vilka skolor du gått även i hemlandet
- namn, telefon och adress till två referenser.
- personligt brev

Du kan läsa mer om Allmän kurs på skolans hemsida

• Allmänna kostnader
Undervisningen på Hagaberg är avgiftsfri. Allmän avgift 1050 kr/termin varav 350 kr används för studiebesök.

Lunch erbjuds till en kostnad från 55 kr/dag.

• Internatkostnad
Inackordering inkl. frukost kostar 3 500 kr/månad.

För mer information om Allmän kurs, vad god kontakta madlene.roth@hagaberg.org Tfn 08-550 910 63