För dig som har 1 till 4 år kvar av studier på grund- och /eller gymnasienivå. Här ges möjlighet att studera för grundläggande samt särskild behörighet och få en bra grund inför fortsatta studier.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år Kurslängden avgörs utifrån tidigare studieresultat samt arbetslivserfarenhet

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: I huvudsak avklarade grundskolestudier.

Kostnader: 1050 kr/termin varav 350 kr används för studiebesök, kostnader för läroböcker/litteratur tillkommer (med reservation för ev. prisändringar).

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 20 aug 2020 - 28 maj 2021

Kontakt:
Madlene Roth

Telefon: 08-550 910 63
E-post:
madlene.roth@hagaberg.org

På Allmän kurs på Hagabergs folkhögskola kan du få grundläggande samt särskild behörighet och samtidigt få fördjupning inom en profilinriktning. 

Vi erbjuder olika profiler på skolan med inriktning mot kommunikation, ledarskap, globala frågor. Vi har även en musikprofil samt en bild- och form profil. Hösten 2020 startar en ny yrkesinriktad profil med inriktning fastighetsskötsel, park och trädgård. 

Utöver profilerna finns också möjlighet att prova på grundläggande spelutveckling med speldesign, programmering och grafik. 

En förutsättning för att du ska lyckas med studierna på allmän kurs är att du har en egen önskan om att studera och är beredd att tillsammans med andra studerande och lärare söka kunskap samt mötas i samtal och diskussion kring studierna.

• Skoldagarna
Studierna börjar tidigast kl 8.45 och slutar senast kl 15.30.

• Grundläggande behörighet
För att få behörighet från folkhögskola krävs 3 fullföljda år eller motsvarande studier på gymnasienivå samt godkänt i de gymnasiegemensamma ämnena. Arbetslivserfarenhet kan ersätta 1 års studier.

• Gymnasiegemensamma ämnen
För att få grundläggande behörighet krävs förutom studietiden enligt ovan att man är godkänd i ämnen: Sv/Sva 1, 2 och 3, En 5 och 6, Ma 1 a, b eller c, Sh 1a1, Hi 1a1, Re 1 samt Na 1a1. För grundläggande behörighet för yrkeshögskolan krävs ovanstående ämnen förutom Sv/Sva 2 och 3 samt En 6 vilket innebär att kurserna kan vara godkända från annan skolform, före eller efter folkhögskolestudierna men samtliga ämnen kan också läsas hos oss. En del av kursernas innehåll ingår i projektstudier som omfattar delar av läsåret.

• Särskild behörighet
Särskild behörighet kan ges till den som uppfyller den nivå som avses samt har tillräcklig närvaro. För information om vilka kurser för särskild behörighet som ges under kommande läsår kontakta kursansvarig.

• Omdöme - inte betyg
På en folkhögskola ges inte betyg i enskilda ämnen. Istället ges ett sammanfattande studieomdöme om kursdeltagarens förmåga att bedriva studier. Omdömet sätts i en sjugradig skala och ger möjlighet att söka till högskolan via folkhögskolekvoten.

• Inträdeskrav
Du bör ha fyllt 18 år år det år kursen börjar. Om du inte är svensk medborgare ska du ha uppehållstillstånd och goda kunskaper i svenska. Grundskola till stora delar godkänd.

• Drogfritt
På Hagabergs folkhögskola har vi en drogfri miljö. Därför har vi som krav att alla som söker sig till oss är beredda att bidra till detta. Du som haft ett beroende skall ha varit drogfri i minst ett år för att antas till Allmän kurs.

• Prova på Allmän kurs!
Du är välkommen att delta under en dag eller en hel vecka i någon av våra klasser för att känna dig för innan du söker. Kontakta kursansvarig för att anmäla intresse, se kontaktuppgifter ovan.

Ansökan
Ansökan görs via SchoolSoft med ett webbformulär där du enkelt fyller i alla din uppgifter och bifogar dina filer. Sena ansökningar behandlas i mån av plats. Vi behandlar alla ansökningar löpande.

Du kan läsa mer om Allmän kurs på skolans hemsida

• Allmänna kostnader
Undervisningen på Hagaberg är avgiftsfri. Allmän avgift 1050 kr/termin varav 350 kr används för studiebesök.

Lunch erbjuds till en kostnad från 60 kr/dag.

• Internatkostnad
Inackordering inkl. frukost kostar 3 900 kr/månad.

Alla priser med reservation för ev. prisändringar.

För mer information om Allmän kurs, vad god kontakta
madlene.roth@hagaberg.org Tfn 08-550 910 63

Länk till kursen på skolans webbplats
https://www.hagaberg.fhsk.se/folkhogskola/allman-kurs/