Allmän kurs med musikprofil

Ansökan stängd

Allmän kurs med musikprofil

Hagabergs folkhögskola


Ansökan stängd
För dig som är klar med grundskolan men har 1 till 3 år kvar av studier på gymnasienivå och är intresserad av musik och scen. Vissa förkunskaper i musik krävs.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Du ska ha fyllt 18 år. Om du inte är svensk medborgare ska du ha uppehållstillstånd och goda kunskaper i svenska. Inga förkunskapskrav i musik, men stort intresse och vilja.

Kostnader: 1050 kr/termin varav 350 kr används för studiebesök, kostnader för läroböcker/litteratur tillkommer (med reservation för ev. prisändringar).

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 25 aug 2021 - 31 maj 2022

Kontakt:
Madlene Roth

Telefon: 08-550 910 63
E-post:
madlene.roth@hagaberg.org


Fler kurser inom: Musik , Nybörjare , Allmän kurs , Gymnasienivå

Allmän kurs - Musik riktar sig till dig som vill ha grundläggande behörighet och samtidigt är intresserad av musik och scen
Vi arbetar med att stärka rösten, spela i pop/rockensemble, träna rytmik och rörelse samt övar upp vår förmåga att nå fram på scen. Vi sjunger, spelar instrument. Vi utvecklar förmågan att samarbeta och arbetar med att ta till vara dina personliga förmågor.

Moment som kan ingå i ämnet musik är att spela olika instrument som t. ex. gitarr, trummor, bas och sång, men även att lyssna på musik, se musikfilmer, lära sig musikteori, gehör, musikhistoria m m.

Vi gör studiebesök och konsertbesök.

Vi deltar med sång och spel i skolans många evenemang. Det ger bra scenvana och praktisk erfarenhet.

Kursen ger en bra grund för dig som vill fortsätta ditt musicerande eller studera vidare inom musik. Vissa förkunskaper i musik, men framförallt stort intresse och vilja att lära! Ett litet test på färdigheter i musik kommer genomföras vid intervju.

• Skoldagarna
Studierna börjar tidigast kl 8.45 och slutar senast kl 15.30.

• Grundläggande behörighet
För att få behörighet från folkhögskola krävs 3 fullföljda år eller motsvarande studier på gymnasienivå samt godkänt i de gymnasiegemensamma ämnena. Arbetslivserfarenhet kan ersätta 1 års studier.

• Gymnasiegemensamma ämnen
För att få grundläggande behörighet krävs förutom studietiden enligt ovan att man är godkänd i ämnen: Sv/Sva 1, 2 och 3, En 5 och 6, Ma 1 a, b eller c, Sh 1a1, Hi 1a1, Re 1 samt Na 1a1. För grundläggande behörighet för yrkeshögskolan krävs ovanstående ämnen förutom Sv/Sva 2 och 3 samt En 6 vilket innebär att kurserna kan vara godkända från annan skolform, före eller efter folkhögskolestudierna men samtliga ämnen kan också läsas hos oss. En del av kursernas innehåll ingår i projektstudier som omfattar delar av läsåret.

• Särskild behörighet
Särskild behörighet kan ges till den som uppfyller den nivå som avses samt har tillräcklig närvaro. För information om vilka kurser för särskild behörighet som ges under kommande läsår kontakta kursansvarig, se kontaktuppgifter ovan.

• Omdöme - inte betyg
På en folkhögskola ges inte betyg i enskilda ämnen. Istället ges ett sammanfattande studieomdöme om kursdeltagarens förmåga att bedriva studier. Omdömet sätts i en sjugradig skala och ger möjlighet att söka till högskolan via folkhögskolekvoten.

• Drogfritt
På Hagabergs folkhögskola har vi en drogfri miljö. Därför har vi som krav att alla som söker sig till oss är beredda att bidra till detta. Du som haft ett beroende skall ha varit drogfri i minst ett år för att antas till Allmän kurs.

• Prova på Allmän kurs!
Du är välkommen att delta under en dag eller en hel vecka i någon av våra klasser för att känna dig för innan du söker. Kontakta kursansvarig för att anmäla intresse, se kontaktuppgifter nedan.

Ansökan
Ansökan görs via SchoolSoft med ett webbformulär där du enkelt fyller i alla din uppgifter och bifogar dina filer. Sena ansökningar behandlas i mån av plats. Vi behandlar ansökningar löpande.

• Allmänna kostnader
Undervisningen på Hagaberg är avgiftsfri. Allmän avgift 1050 kr/termin varav 350 kr används för studiebesök.

Lunch erbjuds till en kostnad från 70 kr/dag.

• Internatkostnad
Inackordering inkl. frukost kostar 3 900 kr/månad.

Alla priser med reservation för ev. ändringar.

För mer information om Allmän kurs musikprofil, kontakta madlene.roth@hagaberg.org Tfn 08-550 910 63