• Studietakt:
  75%
 • Längd:
  (1-4 terminer)
 • Ansök senast:
  Löpande
 • Kurstyp:
  Profilkurs
• Livskunskap Lk 3 dagar/vecka • Skaparkursen Lks 3 dagar/vecka • För dig med erfarenhet av psykisk ohälsa • Återhämtning i positiv och kreativ skolmiljö

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Regelbunden samtalskontakt. Kunna klara av närvaro och rutiner. Tillräcklig social- och kognitiv förmåga samt färdigheter i svenska.

Studiestödsnivå (CSN): Grundskole- och gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 22 aug 2022 - 16 dec 2022

Kostnader: Undervisningen på folkhögskola är kostnadsfri. Materialkostnad på Skaparkursen på 1200 kr/termin (med reservation för ev. prisändringar).

Kontakt: Emil Olsson

Telefon: 08-550 910 29

E-post:
emil.olsson@hagaberg.org

LIVSKUNSKAP (Lk)

På Lk används själva skolsituationen som redskap för rehabilitering. Under lektionerna ges naturliga tillfällen att öva t ex koncentration och kognitiv förmåga. Grupparbeten och diskussioner befrämjar socialt samspel. Enskilda arbetsuppgifter stimulerar egen kreativitet och förmåga. Genom skolgången får vardagen fast struktur och meningsfullt innehåll, något som kan vara viktigt om man varit sjukskriven länge.

KURSINNEHÅLL LIVSKUNSKAP

 • Kreativ verkstad.
 • Kommunikation med NVC.
 • Musik.
 • Friskvård och hälsa.
 • Omvärldsorientering.

Övrigt:

 • Studiebesök.
 • Klassforum och mentorsamtal.

Livskunskapskursen utgör en del av folkhögskolan. I kursen ingår därför gemensamma aktiviteter med övriga skolan som t ex temadagar, kulturarrangemang, skolfester och skolråd.

Ingen kursavgift.

SKAPARKURSEN (Lks)
På Lks används skapandet som redskap för återhämtning. Vår gemensamma nämnare är det friska, det som fungerar - det som ger lust att skapa och vara kreativ. Kursen ger möjlighet att öka begriplighet och hanterbarhet kring sin livssituation och blir ett meningsfullt sammanhang att vara med i.

Olika konstnärliga tekniker inom teckning, måleri, form och konsthistoria. På LkS används skapande och samtal som redskap för återhämtning. Vår gemensamma nämnare är lusten att skapa, kreativa processer och personlig utveckling. Det mesta av skapandet sker på individnivå, men vi gör även en del gruppövningar.

Övrigt:

 • Kommunikation med NVC.
 • Friskvård och hälsa.

Bra att veta
Antal deltagare: 12-16 per grupp, där en del går sin första termin och andra fortsätter från föregående termin. Sammanlagt går cirka 30 kursdeltagare på Lk-kurserna.

Om antagningen
Antagning baseras på personlig intervju och referentkontakter. Hänsyn tas också till gruppsammansättningen.

Kursupplägg
Lk: Tre dagar/vecka
Lks: Tre dagar/vecka

Plats
Hagabergs folkhögskola, Erik Dahlbergs väg 60, Södertälje.
Pendeltåg till Östertälje station. Buss 753 och 761 stannar vid skolan, det gör även buss 783 från Nynäshamn

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster)
https://hagaberg.fhsk.se/folkhogskola/utbildningar-och-kurser/livskunskap/

Hagabergs folkhögskola

Hagabergs folkhögskola ligger mitt i Södertälje med närhet till både storstad och landsbygd vilket präglar skolans kursutbud och aktiviteter. Tillsammans skapar vi en mötesplats med utrymme för ny kunskap, kulturutbyten och engagemang...både lokalt och globalt! Här ges möjlighet att utvecklas och lära tillsammans!

Läs mer om skolan

Postadress:
Hagabergs folkhögskola
Box 191 61
152 27 Södertälje

Besöksadress: Erik Dahlbergs väg 60

Telefon: 08-550 910 00
E-post: reception@hagaberg.org
Webbadress: https://hagaberg.fhsk.se/