Fritidsledarutbildning – socialpedagogisk inriktning, 2 år

Profilkurs, Yrkesutbildning Hagabergs folkhögskola
Ansök nu
Öppnas i nytt fönster.
 • Studietakt:
  100%
 • Längd:
  2 år
 • Ansök senast:
  15 maj 2023
 • Kurstyp:
  Profilkurs, Yrkesutbildning

Yrkesutbildning för dig som vill arbeta med individer, grupper som länk till samhället. Ger möjligheter till professionellt arbete med människors fria tid, profilämne är socialt arbete.

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Grundläggande behörighet för yrkeshögskola med särskild behörighet i svenska 2. Dessutom krävs lämplighet för utbildningen och yrket styrkt genom relevant erfarenhet

Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 17 aug 2023 - 6 jun 2025

Kostnader: Allmän avgift 700 kr/termin. Kostnader för kurslitteratur, studieresor och övernattningar tillkommer.

Kontakt: Pierre Rubensson

Telefon: 08-550 910 38

E-post:
pierre.rubensson@hagaberg.org

Utbildningen är på motsvarande högskolenivå och bedrivs på helfart under 2 år.

Som utbildad fritidsledare är du en förebild som arbetar med att främja människors möjligheter att vara aktiva i frågor som berör dem själva. Fritidsledaren har kompetens att genom fritidsverksamhet skapa förutsättningar för unga att ta makten i sina vardagsliv.

Efter 2 års studier förväntas du ha uppnått följande mål:
- goda grundläggande teoretiska kunskaper inom de för yrket viktiga områdena kombinerat med en förmåga att söka relevanta kunskaper för arbetsuppgifter
- ett ledarskap som präglas av ett salutogent och främjande förhållningssätt där förmågan att lyssna in andra är central och som utgår från alla människors lika värde
- en förmåga att bemyndiga andra människor till att ta ett demokratiskt ansvar och vara delaktiga i utvecklingen
- en välutvecklad förmåga att arbeta enskilt och tillsammans med andra i grupp där var och en bidrar till arbetet 
- en god organisationsförmåga där uppgifter planeras och utförs inom givna tidsramar samt utvärderas och vidareutvecklas
- ett professionellt förhållningssätt vilket innebär att kunna omsätta givna uppdrag i praktisk verksamhet samt utvärdera arbetet.

KURSINNEHÅLL
Kursens innehåll utgår från Fritidsledarskolornas gemensamma kursplan där de övergripande kursområdena vävs in i tematiska delkurser. Hagabergs folkhögskola är medlem i Fritidsledarskolorna och följer den gemensamt antagna utbildningsplanen. Alla delkurser som ingår i utbildningen hittar du på vår hemsida.

Fritidsledarutbildning leder till arbete
Fritidsledarskolorna följer årligen upp vad tidigare deltagare arbetar med efter studierna. Uppföljningen visar att över 90% av dem som slutför utbildningen med utbildningsbevis har arbete inom fritidssektorn sex månader efter avslutad utbildning.

Bra att veta
• Kurstid
Två årskurser om vardera 40 veckor. Vi läser i huvudsak schemabundet måndag-fredag. Aktiv närvaro är en central del av utbildningen. Kvälls- och helgaktiviteter liksom övernattning förekommer som obligatoriska inslag vid några tillfällen. Studieresor inom regionen förekommer.

Förutom undervisning på skolan arbetar du självständigt med att läsa in litteratur och skriva arbeten, samt i grupp med olika projekt och fördjupningar. Räkna med att kursen är på heltid (minst 40 timmar/vecka).

Ansökan och antagning
Ansökan görs via SchoolSoft med ett webbformulär där du enkelt fyller i alla din uppgifter och bifogar dina filer. Sena ansökningar behandlas i mån av tid och tillgång till plats.

Besked om antagning ges 1 juni och din bekräftelse ska skickas in senast 8 juni.

Behöriga sökande kommer att kallas till intervju på Hagaberg under maj månad.

Välkommen med din ansökan!

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Efter fullgjord utbildning har du utvecklat de kunskaper, färdigheter, förhållningssätt och kompetenser som krävs för att arbeta professionellt inom fritidsområdet.

Hagabergs folkhögskola

Hagabergs folkhögskola ligger mitt i Södertälje med närhet till både storstad och landsbygd vilket präglar skolans kursutbud och aktiviteter. Tillsammans skapar vi en mötesplats med utrymme för ny kunskap, kulturutbyten och engagemang...både lokalt och globalt! Här ges möjlighet att utvecklas och lära tillsammans!

Läs mer om skolan

Postadress:
Hagabergs folkhögskola
Box 191 61
152 27 Södertälje

Besöksadress: Erik Dahlbergs väg 60

Telefon: 08-550 910 00
E-post: reception@hagaberg.org
Webbadress: https://hagaberg.fhsk.se/

Jag får utmana mig själv i mitt ledarskap

Ola Gustavsson går fritidsledarlinjen på folkhögskola. En varierande utbildning som innehåller allt från psykologi till isvaksbad.

Läs hela artikeln