Kooperativt ledarskap - distans

Ansök nu

Kooperativt ledarskap - distans

Jakobsbergs folkhögskola

Ansök nu
Att leda kooperativa företag till lönsamhet och framgång. Den här ledarskapsutbildningen riktar sig till dig som vill förverkliga ett företagande som förenar värderingar och lönsamhet.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
5 obligatoriska träffar

Studietakt: 50%

Längd: 1 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Mer information och ansökan finns på kursens webbplats.

Kostnader: Se kursens webbplats.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 26 aug 2021 - 17 jun 2022

Kontakt:
Bridget Wedberg

Telefon: 0708-47 92 56
E-post:
bridget.wedberg@coompanion.se


Utbildningen ger dig redskap för ett ledarskap som bygger på delaktighet, samhällsnytta, öppenhet, affärsnytta, hållbarhet och socialt ansvarstagande.


Kursens syfte är att du har ökat din kunskap och trygghet kring att:
Leda dig själv och andra.
Leda utifrån värderingar och visioner.
Leda i en demokratisk organisation.
Skapa team med kompletterande kompetenser.
Arbeta med utveckling och förändringsprocesser.
Hantera konflikter och ta svåra samtal.
Möjliggöra för delaktighet i beslut.
Affärsutveckla den egna organisationen utifrån värderingar.
Utveckla kompetenser för att kunna genomföra förändringsarbete.

Kursen omfattar följande moment:

Kooperation som samhällsutvecklingskraft
Värdegrund, idéhistoria, omvärldsorientering internationellt och i Sverige.

Mångfald och affärsnytta
Affärsnytta som resultatet av att ett medvetet arbete med värderingar och mångfald.

Samarbetskulturer och konflikthantering
Robusta samarbetskulturer, konflikthantering, transparant organisation, strategisk samverkan och effektiva team

Mötesmetoder för delaktighet
Verktyg för effektivt beslutsfattande, härskartekniker och främjartekniker, storgruppsmetodik och verksamhetsutveckling.

Att leda sig själv och andra
Personlighetstyper, ledarskapsstilar, drivkrafter och personligt varumärke. Min egen ledarskapsdeklaration.  

Kursen omfattat fem fysiska träffar, vardera på tre dagar med föreläsningar av forskare, centrala samarbetspartners, affärsutvecklare, metodexperter samt intensiva gruppövningar. Mellan träffarna arbetar deltagarna med arbetsuppgifter, tränar ledarskap i sina respektive företag/arbetsplatser, läser och reflekterar över litteratur och gör jämförande reflektioner med sina kurskamrater.

Efter avslutad utbildning ges diplom till den som:
deltagit med fysisk närvaro och genomfört inlämningsuppgifter med minst 80 %.
visat på förmåga att förstå och reflektera över ledarskaps- och utvecklingsfrågor.

Läs mer om kursen.