ABC i skrivandets konst 3: "Skriv! – Projekt: Facklitteratur" (distans)

Jakobsbergs folkhögskola


Ansök nu
"Skriv! – Projekt: Facklitteratur" är för dig som vill arbeta med ett eget facklitterärt projekt. Du får bland annat handledning, respons, författarcoaching, webbinarier och videoföreläsningar.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
2 obligatoriska träffar

Studietakt: 50%

Längd: En termin, med möjlighet att söka ytterligare en termin.

Ansök senast: 15 nov 2020

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Bifoga ett personligt brev, projektbeskrivning och textprov från projektet på max två A4-sidor. Läs info på skolans hemsida.

Kostnader: Läs mer på kursens sida.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 7 jan 2021 - 9 jun 2021

Kontakt:
Jonas Ask

Telefon: 073-674 84 64
E-post:
jonas.ask@jakobsbergsfolkhogskola.se

OBS!
Ansök senast 15 nov 2020

Du söker in med projketbeskrivning, textprov och personligt brev.  Kursen går på distans med två obligatoriska träffar på skolan. All övrig interaktion sker via digital plattform. Den startar två gånger per läsår (höst och vår), är på halvfart och berättigar till CSN.

Skrivarkurs för arbete med eget facklitterärt projekt

Distans och halvfart med CSN
Startar två gånger per läsår (höst och vår)
Möjlighet att gå två terminer (ansökan görs till en termin i taget)
Två obligatoriska närträffar och webbinarier
All övrig undervisning och interaktion sker via digital plattform
Handledning, respons, författarcoaching

Passion, kreativitet, disciplin

"Skriv! – Projekt: Facklitteratur" på Jakobsbergs folkhögskola är för dig som har ett facklitterärt projekt som du vill fördjupa dig i. Kursen erbjuder dig ett inspirerande och stödjande sammanhang där du får möjlighet att presentera, diskutera och utveckla ditt projekt.

Vår vision med denna kurs är att stimulera dig till att komma i kontakt med din passion för skrivandet och det du vill förmedla. Så att du utifrån din inre motivation kan släppa loss och underhålla ditt kreativa flöde. Vi uppmuntrar, stöder och ger dig olika verktyg så att du kan skapa och upprätthålla den disciplin som behövs för att du ska kunna uppnå ditt mål med projektet. Du får genom bland annat författarcoaching hjälp med att formulera såväl mindre delmål som övergripande slutmål med kursen och ditt projekt.

Alla moment har som syfte att på olika sätta främja arbetet med ditt projekt. Din och dina kurskamraters skrivprocesser och den respons ni ger på varandras texter utgör kursens nav. I fokus står din vilja och de behov du och gruppen har för att komma framåt i arbetet. Det övergripande syftet är att genom ett dynamiskt samarbete mellan lärare och kursdeltagare, i en trygg och kreativ atmosfär, finna de bästa tänkbara möjligheterna och lösningarna för dig att uppnå det du vill med ditt skrivprojekt. Alla facklitterära genrer är välkomna: biografier, memoarer, reportageböcker, handböcker, självhjälpsböcker, krönikesamlingar, dokumentära böcker, essäer, debattböcker och populärvetenskapliga böcker inom olika områden som psykologi, filosofi, politik, religion, historia, personlig utveckling, naturvetenskap, konst, litteratur och kultur.

Kursledarna är själva skribenter med flerårig erfarenhet av professionellt skrivande, både som lärare, handledare och utövare.

Kursens innehåll och syfte

Med handledning, respons och coaching som pedagogisk grund innehåller kursen följande moment, delvis beroende på hur just ditt unika projekt ser ut:

Att utveckla, driva och bearbeta ett eget facklitterärt projekt.
Att sortera och strukturera ett material med målet att sammanställa det och skriva ett färdigt fackboksmanus.
Att få inspiration och stimulans genom att läsa, analysera och diskutera en facklitterär och en skrivteoretisk handbok.
Att aktivt bidra till den egna och gruppens process genom att ta och ge konstruktiv textkritik i syfte att finna lösningar och möjligheter att utveckla och förbättra varje deltagares projekt.
Att definiera och avgränsa målgrupp och syfte med projektet.
Att med hjälp av handledning och författarcoaching se klart på din skrivprocess i nuläget, och utifrån detta sätta upp mål och delmål för arbetet med projektet.
Att hitta och utveckla ett språk som lyfter fram ditt material och bjuder in läsaren.
Att göra research, arbeta med källkritik och intervjuteknik.
Att skapa en dramaturgi och välja berättarteknik.
Att utveckla och fördjupa din språkliga medvetenhet samt dina kunskaper och färdigheter som skribent.

Kursens upplägg

Varje termin är upplagd som en distanskurs med två obligatoriska närträffar. Däremellan sker all undervisning och interaktion mellan kursdeltagare och lärare på internet, via den digitala plattformen Google Classroom. Plattformen är enkelt och inga förkunskaper behövs. Den största delen av interaktionen mellan deltagare och lärare är asynkron, vilket innebär att alla inte måste vara inloggade samtidigt.

Förutsättningar

Kursen förutsätter att du kan närvara fysiskt på de två obligatoriska närträffarna samt digitalt online på de två webbinariernaoch är beredd att aktivt delta kontinuerligt i all undervisning och i kommunikation med läraren och de övriga kursdeltagarna i Google Classroom. Ett krav är att du har obegränsad tillgång till en modern, välfungerande dator med stabil internetuppkoppling, webbkamera och möjlighet att göra utskrifter. Det är också helt avgörande att du avsätter den tid som behövs för ditt deltagande. Du måste kunna ägna minst 20 timmar per vecka åt kursen. Vidare förutsätts du vara beredd på att kunna både ta emot och ge engagerad och konstruktiv textrespons i samarbete med dina kurskamrater. Du förväntas också delta aktivt och närvarande i samtliga kursmoment.

Respons i handledningsgrupper: Två deadlines

Handledning och författarcoaching

Individuell texthandledning och författarbesök

Digitala seminarier och litteraturläsning

Videoföreläsningar och webbinarier

Läs mer på kursens webbplats