ABC i skrivandets konst 2: "Skriv! – Projekt: Skönlitteratur" (distans)

Jakobsbergs folkhögskola


Ansök nu
"Skriv! – Projekt: Skönlitteratur" på Jakobsbergs folkhögskola är för dig som har ett skönlitterärt projekt som du vill fördjupa dig i.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
2 obligatoriska träffar

Studietakt: 50%

Längd: 1-2 terminer

Ansök senast: 15 nov 2020

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Bifoga ett personligt brev, projektbeskrivning och textprov från projektet på max två A4-sidor. Läs info på skolans hemsida.

Kostnader: Se kursens webbplats.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 7 jan 2021 - 9 jun 2021

Kontakt:
Jonas Ask

Telefon: 073-674 84 64
E-post:
jonas.ask@jakobsbergsfolkhogskola.se

OBS!
Ansök senast 15 nov 2020

Distans och halvfart med CSN
Startar två gånger per läsår (höst och vår)
Möjlighet att gå två terminer (ansökan görs till en termin i taget)
Två obligatoriska närträffar
All övrig undervisning och interaktion sker via digital plattform
Handledning, respons, författarcoaching

Passion, kreativitet, disciplin

"Skriv! – Projekt" på Jakobsbergs folkhögskola är för dig som har ett skönlitterärt projekt som du vill fördjupa dig i. Kursen erbjuder dig ett inspirerande och stödjande sammanhang där du får möjlighet att presentera, diskutera och utveckla ditt projekt.

Vår vision med denna kurs är att stimulera dig till att komma i kontakt med din passion för skrivandet. Och att utifrån en inre motivation kunna släppa loss och underhålla ditt kreativa flöde. Vi uppmuntrar, stöder och ger dig olika verktyg så att du kan skapa och upprätthålla den disciplin som behövs för att du ska kunna uppnå ditt mål med projektet. Du får genom bland annat författarcoaching hjälp med att formulera såväl mindre delmål som övergripande slutmål med kursen och ditt projekt.

Alla moment på kursen har som syfte att på olika sätta främja arbetet med ditt projekt. Du och dina kurskamraters skrivprocesser utgör kursens nav. I fokus står din vilja och de behov du och gruppen har för att komma framåt i arbetet. Det övergripande syftet är att genom ett dynamiskt samarbete mellan lärare och kursdeltagare, i en trygg och kreativ atmosfär, finna de bästa tänkbara möjligheterna och lösningarna för dig att uppnå det du vill med ditt skrivprojekt. Alla genrer är välkomna; såväl poesi/dikter, dramatik/teater som prosa, romaner och noveller. Kursledaren är författare och har flerårig erfarenhet av undervisning och handledning inom litterär gestaltning.

Kursmål

Att med stöd av handledning, respons och coaching skriva, utveckla och bearbeta ett eget skönlitterärt projekt.
Att utveckla och fördjupa egna uttrycksformer vad gäller språk och stil.
Att få inspiration samt nya kunskaper och färdigheter inom litterär gestaltning genom att läsa, analysera och diskutera några skönlitterära respektive skrivteoretiska böcker.
Att aktivt bidra till den egna och gruppens process genom att ta och ge konstruktiv textkritik i syfte att finna lösningar och möjligheter att utveckla och förbättra varje deltagares projekt.
Att träna sig i skrivandets hantverk och i litterär gestaltning.
Att med hjälp av handledning och författarcoaching se klart på sin skrivprocess i nuläget, och utifrån detta sätta upp mål och delmål för arbetet med projektet.

Kursens upplägg

Varje termin är upplagd som en distanskurs med två obligatoriska närträffar. Däremellan sker all undervisning och interaktion mellan kursdeltagare och lärare på internet, via den digitala plattformen FirstClass. Programmet är enkelt och inga förkunskaper behövs. All interaktion på kursen är asynkron, vilket innebär att alla inte måste vara inloggade samtidigt.
Studietakten är på halvfart och kursen är studiemedelsberättigad (CSN på gymnasial nivå, vilket innebär att du inte förbrukar något av din CSN-kvot för högskola/universitet). Kursen startar på nytt varje termin och du har möjlighet att söka till max två terminer. Om du redan gått kursen en gång och vill söka till en andra termin, så gör du det på samma villkor samma alla sökanden, oavsett om de gått en termin tidigare eller inte.

Förutsättningar

Kursen förutsätter att du kan närvara fysiskt på de två obligatoriska närträffarna och är beredd att aktivt delta kontinuerligt i all undervisning och i kommunikation med läraren och de övriga kursdeltagarna i FirstClass. Ett krav är att du har obegränsad tillgång till en modern, välfungerande dator med stabil internetuppkoppling och möjlighet att göra utskrifter. Det är också helt avgörande att du avsätter den tid som behövs för ditt deltagande. Du måste kunna ägna minst 20 timmar per vecka åt kursen. Vidare förutsätts du vara beredd på att kunna både ta emot och ge engagerad och konstruktiv textrespons i samarbete med dina kurskamrater. Du förväntas också delta aktivt och närvarande i samtliga kursmoment.

Kursinnehåll

Respons i handledningsgrupper: Två deadlines

Grundstommen i kursen utgörs av arbetet med egna och andras texter. Varje måndag morgon är det deadline för att posta en egen text i kursens virtuella klassrum, FirstClass, i den mindre handledningsgrupp som du kommer att tillhöra. Därefter har du och de övriga i gruppen tid på er fram till onsdag morgon, då det är deadline för att ha postat responskommentarer till varandras texter. Utifrån responskommentarerna har sedan handledningsgruppen möjlighet att utveckla och fördjupa samtalen och diskussionerna kring texterna.

Handledning och författarcoaching

Digitala seminarier och litteraturläsning

Videoföreläsningar

Läs mer på kursens webbplats