Kooperativt ledarskap - distans

Profilkurs, Distanskurs Jakobsbergs folkhögskola
Ansökan stängd
 • Studietakt:
  50%
 • Längd:
  1 år
 • Ansök senast:
  Ansökan är stängd
 • Kurstyp:
  Profilkurs, Distanskurs

För dig som är, eller har ambitionen att bli, chef/ledare i en kooperativ verksamhet eller ett socialt företag. 

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Mer information och ansökan finns på kursens webbplats.

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 24 aug 2023 - 14 jun 2024

Träffar:
5 obligatoriska träffar

Kostnader: Se kursens webbplats.

Kontakt: Sanna Magnusson

E-post:
sanna.magnusson@jakobsbergsfolkhogskola.se

På den här kursen möts ledare som är övertygade om att det går att förena samhälls- och affärsnytta. Du fördjupar din självkännedom och stärker din genomslagskraft, men får också redskap för att bygga hållbara, värdeskapande verksamheter som samskapar mer med andra.

Att leda kooperativa och demokratiska företag 

För dig som är, eller har ambitionen att bli, chef/ledare i en kooperativa verksamhet eller ett socialt företag. Här möts ledare som är övertygade om att det går att förena samhälls- och affärsnytta. Du fördjupar din självkännedom och stärker din genomslagskraft, men får också redskap för att bygga hållbara, värdeskapande verksamheter som samskapar mer med andra.

Kursens syfte är att du ökar din kunskap och trygghet kring att:

 • Leda dig själv och andra.

 • Arbeta hållbart och inkluderande. 

 • Bygga tillit och psykologisk trygghet.  

 • Engagera i en digital och hybrid tid. 

 • Driva förändring och möta motstånd. 

 • Hantera konflikter och ta svåra samtal.

 • Bygga robusta samarbetskulturer.

 • Affärsutveckla den egna organisationen.

 • Leda komplexa uppdrag och samskapa med andra. 

Kursen omfattar följande moment:

1. Hållbart ledarskap och den kooperativa idén 

Uppstart, ökad självkännedom och personlig målbild. Introduktion till grundläggande ledarskapsteorier. Hur social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet leder till affärsnytta. Kooperationens principer och idéhistoria. 

2. Tillitsbaserat ledarskap och robusta samarbetskulturer

Om öppenhet och sårbarhet som en grund för att skapa tillit. Att skapa en robust samarbetskultur, förebygga konflikter och bygga transparenta system. Lärande organisation, kraftfulla team och grupprocesser. Att ge och ta emot feedback.

3. Inkluderande ledarskap och genomslagskraft i en hybrid tid

Om att leda på distans i en hybrid tid. Makt, normer, härskartekniker och inkludering. Effektiva och interaktiva mötesmetoder. Storytelling och ökad genomslagskraft i det digitala landskapet. 

4. Samskapande ledarskap och att leda i förändring

Att förstå sin roll i komplexa uppdrag. Att delegera, involvera och ömsesidigt samskapa med fler. Förändringens faser och verktyg för att bygga motivation och möta motstånd. Självorganiserande och demokratiska mötesmetoder där som möjliggöra för många att skapa impact tillsammans. 

5. Självledarskap och kooperationen som samhällsutvecklande kraft

Kooperation som samhällsutvecklande kraft och värdeskapande motor för framtiden. Självledarskap, spegling i andra och egen reflektion över året. Den egna målbilden och formuleringen av ett personligt ledarskapsmanifest. 

Kursens upplägg och metodik

Som deltagare förväntas du vara aktiv och bidra till din egen och andras utveckling under hela läsåret. Kursen omfattar fem obligatoriska närträffar på folkhögskolan om tre dagar vardera. På träffarna varvas intensiva gruppövningar med egen reflektion och föreläsningar av forskare, samarbetspartners, affärsutvecklare och experter. Det är viktigt att du har möjlighet att medverka helhjärtat vid träffarna som också innehåller kvällspass. 

Mellan varje träff arbetar du med hemuppgifter och deltar på webinarer. Du förväntas också testa dina nya färdigheter och utveckla ditt ledarskap i din hemorganisation. Du läser och reflekterar över litteratur och gör jämförande reflektioner med sina kurskamrater. Du ska också ha videomöten med en mindre lärgrupp mellan träffarna.

Datum och tider för närträffar på Jakobsbergs folkhögskola 

 Träff 1) 20-21 sept 

Träff 2) 22-24 nov

Träff 3) 31 jan-2 feb 

Träff 4) 20-22 mars 

Träff 5) 29-31 maj

Onsdag kl 15.00-18.00 + middag (avslut 19.00)

Torsdag 09.00-18.00 + middag (avslut 19.00)

Fredag kl 09.00-15.00 + fika (avslut 15.30)

Webinarier och lärgrupper

Mellan varje närträff förväntas du närvara på 1-2 webbinarier samt genomföra 2-3 videomöten i en mindre lärgrupp. 

Diplom

Efter avslutad utbildning ges diplom till den som:

 • deltagit med fysisk närvaro och genomfört inlämningsuppgifter med minst 80 %.

 • visat på förmåga att förstå och reflektera över ledarskaps- och utvecklingsfrågor.

 

Kursen på skolans webbplats (öppnas i nytt fönster)
http://www.jakobsbergsfolkhogskola.se/sv/vara-kurser/kooperativt-ledarskap.aspx

Jakobsbergs folkhögskola

I en vacker herrgård i Jakobsberg, 20 minuter med pendeltåg från centrala Stockholm, ligger Jakobsbergs folkhögskola. I över 100 år har skolan stått för en solidarisk och humanistisk samhällssyn. Vår religiöst och partipolitiskt obundna ställning ger utrymme för engagemang, kritiskt tänkande och radikal debatt. 

Läs mer om skolan

Postadress:
Jakobsbergs folkhögskola
Folkhögskolevägen 1
177 40 Järfälla

Besöksadress: Folkhögskolevägen 1

Telefon: 08-120 28 180
E-post: info@jakobsbergsfolkhogskola.se
Webbadress: http://www.jakobsbergsfolkhogskola.se/