Allmän kurs grund- och gymnasieförberedande nivå med körkortsinriktning, Akalla-Husby

Kaggeholms folkhögskola


Ansökan stängd

Allmän kurs på grundnivå är för dig som är ny i Sverige, har studerat på Sprint/språkintroduktion eller avslutat SFI kurs D-nivå. Du vill fördjupa dina kunskaper i svenska som andraspråk och få grundskolekompetens, men kursen är också för dig som behöver ett gymnasieförberedande år.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-2 år

Lediga platser: Nej

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskole- och gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 26 aug 2020

Kontakt:
Timo Hakkarainen

Telefon: 08-56022200
E-post:
timo.hakkarainen@kaggeholm.se

Grundnivå och gymnasieförberedande - svenska som andraspråk:

Utbildningen är för dig som klarat SFI-kursen på D-nivå eller motsvarande. Det är ett alternativ till kommunens grundläggande vuxenutbildning och för dig som vill studera svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap på grundskolenivå. Efter avslutad kurs får du behörighet som motsvarar grundskolans nionde år och kan studera vidare på gymnasienivå eller yrkesutbildning.

I vår körkortsinriktning får du en volontär att övningsköra med och möjlighet att studera körkortsteori på lektionstid.

Kurslängd: 2-4 terminer

 Kort information

  • Kursen är på heltid och du studerar måndag till fredag.
  • Du studerar 1-2 år på kursen.
  • Du fyller 18 år det år du påbörjar kursen.
  • Fullgjorda studier och avslutad allmän kurs ger dig behörighet att söka vidare till studier på gymnasienivå.
  • Kursen ger rätt till studiemedel från CSN.
  • Undervisningen på kursen är gratis, men du betalar för böcker, kopiering, internet, studiebesök, fika och obligatorisk försäkring. Mer info om terminsavgifter finns på vår hemsida.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.kaggeholm.se/akalla