Socialpedagog med interkulturell profil

Ansök nu

Socialpedagog med interkulturell profil

Kista folkhögskola

Ansök nu

En utbildning för dig som vill arbeta förebyggande och skapa positiva förändringar för människor i utsatthet. Här får du kunskaper om hur du skapar hållbar förändring och utveckling hos både individer och grupper. Socialpedagogiken arbetar för att främja välbefinnande, lärande och utveckling. Den grundläggande tanken är att varje person har en inneboende potential, är värdefull, resursstark och kan ge ett meningsfullt bidrag till samhället.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-2 år Två år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Du behöver vara minst 23 år och ha några års dokumenterad arbetslivserfarenhet samt behörighet från treårigt gymnasium eller motsvarande. Egen dator och datorvana krävs.

Kostnader: Skolan tar ut en terminsavgift på 500 kr (obs avgiften kan komma att förändras) vilket avser kostnader för studiebesök, kopiering, vissa studiematerial, försäkring med mera. Undervisningen är avgiftsfri, men du köper böcker och undervisningsmaterial själv

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Nej

Kurstid: 10 jan 2022 - 15 dec 2023

Kontakt:
Britt-Marie Sundin

Telefon:
E-post:
bm@kistafolkhogskola.se


Socialpedagoger blir allt mer efterfrågade på en bred arbetsmarknad och kompetent personal efterfrågas inom många verksamhetsområden. Som socialpedagog arbetar du inom skola, behandlingshem, socialtjänstens öppenvård, landstinget, som fältassistent, på fritidsgårdar eller inom civilsamhället. Den röda tråden genom utbildningen är din egna personliga utveckling. Primära färdigheter är kommunikation, reflektion, samverkan, ledarskap, självkännedom och konflikthantering. 

Förutom en omfattande teoretisk grund, innefattar utbildningen personliga möten med yrkesverksamma eldsjälar, handledning, två praktikperioder och en obligatorisk temaresa. Unikt för utbildningen är att du får utöva yoga som ett led i din personliga utveckling. Färdigheter som deltagarna förväntas utveckla bör vara både personligt förankrade och praktiskt tränade. Eftersom undervisningen ska stimulera personlig utveckling är den processinriktad. 

Kursinnehåll:

 • Socialpedagogik
 • Utvecklingspsykologi
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Droger, missbruk och beroende
 • Kriminalitet som livsstil 
 • Samhällsvetenskap
 • Juridik 
 • Beteendevetenskap 
 • Genus och sexualitet
 • Familj, uppväxtvillkor och skola
 • Samtalsmetodik
 • Grupp och ledarskap 
 • Projektarbete

Intresseansökan för terminsstart VT 2022 är öppen. Du behöver skanna dina betyg från tidigare utbildningar, så att du kan bifoga dessa som PDF i ansökan. Du skall även bifoga personbevis samt ett personligt brev. Brevet  ska innehålla en kort presentation av dig och varför du söker utbildningen. Om du blir antagen till utbildningen så kommer vi behöva ett utdrag ur belastningsregistret.  Om du haft eget beroende alternativt kriminalitet så behöver det ligga minst tre år tillbaka i tiden.  Utdragen behöver Kista folkhögskola ha tillgång till innan 1 november 2021.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://kistafolkhogskola.se/kurser/socialpedagog/