Allmän kurs - FOKUS: Samhälle-individ och grupp

Ansök nu

Allmän kurs - FOKUS: Samhälle-individ och grupp

Långholmens folkhögskola

Ansök nu

Är det dags att plugga? Vill du ta tag i dina studier? Vill du sikta på att få din gymnasiebehörighet? Om detta stämmer på dig och du är intresserad av studier om samhället utifrån sociala frågor så passar denna kurs dig!

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-2 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Grundskolekompetens, svenska A/1 eller svenska som andraspråk A/1.

Kostnader: 2600:-/läsår för litteratur, övrigt material och studiebesök

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 30 aug 2021 - 3 jun 2022

Kontakt:

Telefon: 08-658 16 30
E-post:
info@langholmens.fhsk.se


Fler kurser inom: Samhälle , Allmän kurs , Gymnasienivå

Du har möjlighet att läsa nedanstående ämnen:

  • Svenska 2, 3 eller svenska som andraspråk 2, 3
  • Engelska 5, 6 eller 7
  • Samhällskunskap 1a1 eller 1b
  • Naturkunskap 1a1 eller 1b och 2
  • Religion 1
  • Historia 1a1 eller 1b
  • Matematik 1a/b, 2 a/b eller 3b

Kursen och riktar sig till dig som är nyfiken på det som handlar om människor och livet  – på både individ- och gruppnivå; sociologi, pedagogik, psykologi och olika typer av socialt arbete.

Långholmens Folkhögskola har ett starkt samhällsengagemang och i kurserna arbetar vi tematiskt och ämnesövergripande. Vi arbetar med frågor som rör socialt arbete, mänskliga rättigheter, livsvillkor, identitet och normer samt arbetsrätt och fackföreningarnas betydelse. Grupparbeten och diskussioner är viktiga i undervisningen eftersom vi anser att kunskap är något vi skapar tillsammans. I kursen ingår också lektionsarbete, föreläsningar, studiebesök, enskilda arbeten, uppsatsskrivning och ämnesövergripande projektarbeten.

I kursen använder vi Chromebook och Google  for Education som ett naturligt hjälpmedel i undervisningen. Studierna är dels förlagda i skolan ca 20 timmar och dels som egen studietid (hemarbete) ca 20 timmar.

Studierna är kostnadsfria och berättigar till studiemedel via CSN. Kostnader för studiematerial och det som sker i samband med kursen bekostas av deltagaren, 2600 kr/läsår.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://www.lhmfhsk.se/kurser/fokus-samhalle-individ-och-grupp/