Dynamisk pedagogik - Vår tid är nu!

Ansök nu

Dynamisk pedagogik - Vår tid är nu!

Lillsveds idrottsfolkhögskola

Ansök nu

KURSEN ÄR TILLBAKA IGEN EFTER PANDEMIN!

 

Kurstyp: Sommar/helg/veckokurs

Studietakt: 100%

Längd: 3 kursdagar

Ansök senast: 30 maj 2022

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Intresse för personlig utveckling inom pedagogik och ledarskap.

Kostnader: 3000 kr för mat, boende och all material, 1 485 kr för mat och all material.

Studiestödsnivå (CSN):
Ej studiestödsberättigad

Internat: Ja

Kurstid: 19 jun 2022 - 22 jun 2022

Kontakt:
Sara Almén

Telefon: 08-525 232 33
E-post:
skolkansli@lillsved.se


OBS!
Ansök senast
30 maj 2022

I den här kursen utforskar vi tidsbegreppet och vår upplevelse av vad som är meningsfullt i mötet med oss själva och andra. Vi arbetar med konstnärliga uttrycksformer som rörelse, drama, bild, form och text som pedagogiska verktyg. Kursen möjliggör nya insikter och mod att tänka kreativt såväl inom yrkesliv såsom privatliv. Kursen är upplevelsebaserad.

Vad är Dynamisk Pedagogik?

Den dynamiska pedagogiken tog form under 60-talet. Till en början gavs kurser på Kordainstitutet i Stockholm och under de senaste åren vid Stockholms universitet och sommarkurser på Lillsveds folkhögskola.

Den övergripande målsättningen för Dynamisk Pedagogik är att människor ska få ökad tillgång till sina egna resurser och fungera bättre i mellanmänskliga sammanhang.

Den dynamiska pedagogiken bygger på en kunskapssyn som startar i ett lyhört lyssnade till sig själv och andra. Deltagarna ges härmed beredskap att kunna möta omvärlden och sina medmänniskor med omdöme och känslighet i en ständigt pågående förändrings-, utvecklings- och lärandeprocess. Den dynamiska pedagogiken främjar ett helhetstänkande där tanke, känsla och handling integreras.

Den tillit som kan skapas genom mellanmänskliga möten är en viktig aspekt i lärande. För ledaren i Dynamisk Pedagogik är det därför väsentligt att stödja dialog och samspel.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Ökad kompetens att verka som ledare och pedagog

Länk till kursen på skolans webbplats
http://lillsved.se