Allmän kurs - Baskurs 1/ Hemma i Sverige

Röda Korsets folkhögskola


Ansökan stängd
För dig som vill lära dig mer svenska för att kunna söka arbete eller studera vidare. Studier i svenska, samhällskunskap, matematik samt grundläggande datakunskap. Grundskolenivå. Du får även information om arbetslivet och tillfälle att göra kortare praktiker.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Du bör ha SFI C eller motsvarande kunskaper. Före antagningen kallas du till intervju.

Kostnader: Materialkostnad 2000 kr/läsår samt kostnader för kurslitteratur och studiebesök. För att bekräfta din plats betalar du 300 kr som är ett förskott på materialkostnaden.

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskolenivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 26 aug 2019 - 28 maj 2020

Kontakt:
Samad Kader

Telefon: 08-680 18 71
E-post:
samad.kader@redcross.se

 

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
LÄRANDEMÅL Efter kursen skall deltagarna kunna • uttrycka sig på svenska i tal och skrift för att kunna klara sig i vardagen i olika sammanhang, t ex söka arbete, arbeta eller fortsätta studera • läsa och förstå texter av olika slag • ha mod att påverka sin egen situation och stå på egna ben • ha grundläggande kunskaper som krävs för att kunna söka arbete eller studera vidare på gymnasienivå • känna till Sveriges styrelseskick och valsystem, rättsväsendet samt medborgarens rättigheter och skyldigheter