Allmän kurs - Gymnasieår 2/ Vi i Världen

Röda Korsets folkhögskola


Ansök nu
För dig som vill läsa in behörighet till universitet och högskola och behöver två år. Studierna utgör det andra året i allmän linje,Gymnasienivå.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år 1 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Grundläggande svenska, motsvarande årskurs 9.

Kostnader: <p>Materialkostnad 2000 kr/läsår för kurslitteratur, data- och telefontrafik och studiebesök. För att bekräfta din plats betalar du 300 kr som är ett förskott på materialkostnaden.</p>

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 26 aug 2019 - 28 maj 2020

Kontakt:
Ronak NovrouzPour

Telefon:
E-post:
ronak.novrouzpour@redcross.se

Vi i världen är en kurs som fokuserar på vår plats i det lokala och globala samhället och har som mål att arbeta med utåtriktad verksamhet, det vill säga kontakter med närsamhället. Du får arbeta med samhällsfrågor som rör både svenska och internationella förhållanden. Du kommer att studera ämnesövergripande i svenska, samhällskunskap och profilämnet. Under året kommer vi att ha fyra teman som kommer att presenteras på olika sätt med bland annat boksamtal, insändare, workshops och film. Kursen kommer att utformas utifrån kursdeltagarnas erfarenheter och intressen. Vi tror att vi tillsammans kan bli en kraft att kunna delta och påverka i samhällsdebatten. Kursen kommer att ha fokus på aktuella samhällsfrågor som bl a integration och hållbar utveckling.
Möjlighet till behörighetsgivande studier i svenska, matematik, samhällskunskap och engelska.

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Efter kursen ska du kunna: kunna använda svenska språket i tal och skrift för att uttrycka sina åsikter på olika sätt veta hur man söker information i olika sammanhang ha tillräckliga kunskaper om världen och Sverige för att kunna vara aktiv i samhället ha varit delaktig till att forma kursen så att gruppens erfarenheter och intressen tagits till vara ha tillräckliga kunskaper för att kunna gå vidare med sina gymnasiestudier ha fått bättre självförtroende för att kunna påverka sitt eget liv

Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.rodakorsetsfolkhogskola.se/vi-i-varlden