Allmän kurs - Sikta mot högskolan

Röda Korsets folkhögskola


Ansökan stängd
För dig som vill fixa behörighet till universitet och högskola. Du läser matematik, naturkunskap, religion, engelska och svenska. Motsvarande gymnasieår 3.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Kostnader: <p>Materialkostnad 2000 kr/läsår samt kostnader för kurslitteratur och studiebesök. För att bekräfta din plats betalar du 300 kr som är ett förskott på materialkostnaden.</p>

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 26 aug 2019 - 28 maj 2020

Kontakt:
Åsa Söderlund Dahl / Karin Ekström

Telefon: 08-68018 71
E-post:
asa.soderlund.dahl@redcross.se

Sikta mot högskolan motsvarar sista året på gymnasiet och sträcker sig över två terminer. Det är en högskoleförberedande kurs.
Förutom ämnesstudier i kärnämnen arbetar vi aktivt med högskoleförberedande övningar som att skriva akademiska texter och läsa och analysera olika former av texter, både skönlitteratur och facklitteratur. Vi övar inför högskoleprovet och vi gör studiebesök till olika universitet, högskolor och andra relevanta platser (i samråd med klassen.) Vi gör minst ett teaterbesök. Vi samarbetar också med resten av skolan i olika temaarbeten, där föreläsningar och grupparbeten ingår. Sikta mot högskolan är en allmän kurs på Röda Korsets Folkhögskola.

MÅL MED KURSEN

Efter kursen ska du kunna:

- uppnå behörigheter i de kärnämnen som fattas
- analysera och förstå olika typer av texter
- skriva texter med ett nyanserat och situationsanpassat språk
- vara förberedd på att fortsätta med vidare studier
- arbeta tillsammans med andra i grupp
- organisera dina studier och ta eget ansvar för inlärning

ANTAGNINGSVILLKOR

Minst två års studier på gymnasium, folkhögskola eller motsvarande, eller minst ett års studier på gymnasienivå och minst ett års arbetslivserfarenhet.
Vilken av våra allmänna kurser som passar dig bäst avgör vi i samråd utifrån dina tidigare behörigheter och förkunskaper.
Alla sökande kallas till antagningsintervju. Dokument från tidigare studier ska laddas upp tillsammans med ansökan eller tas med vid intervjutillfället.

BEHÖRIGHETER

Möjlighet att få behörighet i:
Svenska 1, 2, 3
Engelska 5, 6
Matematik 1b och 2b
Historia 1a
Samhällskunskap 1b
Naturkurkunskap 1b
Religion 1a

Kursstart
26 augusti 2019.
Löpande antagning.

PRAKTISK INFO

Var beredd på att köpa den kurslitteratur som behövs för kursen. Ibland tillkommer utgifter för studiebesök och dylikt.
Skolan tar ut en materialavgift på 1000 kronor per termin på samtliga kurser.

Undrar du över kursens innehåll? Maila oss på fhsk@redcross.se

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Efter kursen ska du kunna: - uppnå behörigheter i de allmänna ämnen du saknar - analysera och förstå olika typer av texter - skriva texter med ett nyanserat och situationsanpassat språk - vara förberedd på att fortsätta med vidare studier - arbeta tillsammans med andra i grupp - organisera dina studier och ta eget ansvar för inlärning