Migration och social hållbarhet

Röda Korsets folkhögskola


Ansökan stängd
Kursen vänder sig till dig som är intresserad av migration och social hållbarhet. Du behöver inte ha arbetat med ämnesfrågorna innan men vissa förkunskaper är en fördel.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Gymnasiebehörighet eller motsvarande samt goda kunskaper i svenska.

Kostnader: Materialkostnad 1000 kr för kurslitteratur, datatrafik, studiebesök mm. För att bekräfta din plats betalar du 300 kr som är ett förskott på materialkostnaden.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 26 aug 2019 - 28 maj 2020

Kontakt:
Anna Olsson

Telefon:
E-post:
anna.olsson@redcross.se

Det här är en kurs för dig som vill fördjupa dig i migrationsfrågor utifrån ett rättighetsperspektiv.
Varför flyr och migrerar människor? Vad händer när en söker asyl, och hur ser etableringsprocessen ut?
Vi tror att handling är viktigt för förändring, något som avspeglas i kursens upplägg.
Kursåret består av både teoretiska och praktiska delar, där deltagarna ges möjlighet att fördjupa sina teoretiska kunskaper genom en längre praktikperiod.

2015 sökte fler människor än någonsin tidigare asyl i Sverige.
Antalet asylsökande i Sverige har idag sjunkit kraftigt, men antal flyktingar i världen fortsätter att öka.

I ett samhälle som börjar ifrågasätta asylrätten är det viktigt att ha en förståelse för i vilken historisk kontext flyktingkonventionen och deklarationen om de mänskliga rättigheterna skrevs.

Hur skulle asylrätten påverkas om flyktingkonventionen omförhandlas i dagens politiska klimat?

Kursen är för dig som

-är intresserad av asyl- och migrationsfrågor.

och/eller

-redan har teoretiska kunskaper inom området och vill få direktkontakt med organisationer, myndigheter, volontärer och andra yrkesverksamma inom ämnet.

- arbetar med asyl- och migrationsfrågor och vill bli tryggare och bättre rustad i sin yrkesutövning

- arbetar med målgruppen men vill öka sina teoretiska kunskaper i frågor som rör asyl, migration och mänskliga rättigheter

 

Kursens mål är att utifrån gedigna kunskaper kunna förstå och möta flyktingars och asylsökandes behov både på ett personligt plan och i relation till omvärlden. Deltagarna ska i sina uppdrag kunna agera medvetet utifrån FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Kursens innehåll

  • Internationella konventioner
  • Svensk asylprocess
  • Migrationsprocessen
  • Bemötande
  • Konflikthantering

Kurstid

26 augusti 2019- 28 maj 2020
Studierna är på heltid och studiemedelsberättigade

Antagningsvillkor

Goda kunskaper i engelska är ett plus. Engagemang i frivilligorganisation, tidigare studier vid folkhögskola eller erfarenhet av socialt arbete är en merit.

Praktisk info
Materialkostnad 1000 kronor/termin samt kostnader för kurslitteratur och studiebesök. För att bekräfta din plats betalar du 300 kronor som utgör ett förskott på materialkostnaden. För finansiering kontakta CSN.

Löpande antagning.

För mer information kontakta
anna.olsson@redcross.se

eller ring oss på: 08- 680 18 83

Kursbeskrivning
Kursen tar upp migrationsprocessens tre delar; orsaker till flykt, asylprocessen och etablering i det nya landet.
Du kommer att skaffa dig kunskaper för att bli tryggare och bättre rustad i mötet med nyanlända. Skolan är en plats där människor med erfarenheter från olika delar av världen möts, vilket vi använder oss av i utbildningen.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Att utifrån gedigna kunskaper kunna förstå och möta flyktingars och asylsökandes behov både på ett personligt plan och i relation till omvärlden. Deltagarna ska i sina uppdrag kunna agera medvetet utifrån FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna.