Dokumentär i världen - dokumentärfilmskurs med internationell fokus

Röda Korsets folkhögskola


Ansökan stängd
Kursen vänder sig till dig som har ett engagemang och intresse i globala frågor och vill använda filmen som verktyg för att visa på människors verklighet. 6-8 veckor genomförs i Uganda.

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Goda kunskaper i engelska. Minst två år på gymnasiet eller motsvarande.

Kostnader: Materialkostnad 2000 kr/läsår för kurslitteratur, datatrafik, studiebesök mm. För att bekräfta din plats betalar du 300 kr som är ett förskott på materialkostnaden. Kostnader för utlandsstudier tillkommer.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 26 aug 2019 - 28 maj 2020

Kontakt:
Birger Nilsson

Telefon: 08-680 18 82
E-post:
birger.nilsson@redcross.se

En praktisk dokumentärfilmskurs med studier delvis förlagda i utlandet

Dokumentär i världen är en praktisk filmkurs som ger verktyg i att producera dokumentärfilm med särskild inriktning på sociala frågor, globalt och lokalt.
Kursen varvar praktik och teori under höstterminen, och du jobbar med kortare filmprojekt där du övar dig i film och ljudteknik.

Du fördjupar dig i dokumentärfilmsprocessen där research, dramaturgi och manusarbete ingår. Du tittar också närmare på medias roll i samhället och viktiga globala frågor.

Under januari och februari åker kursen till Uganda för att producera dokumentärfilm. Du jobbar då i ett mindre filmteam med praktiskt filmarbete. Under den perioden genomför ni också ett kortare filmprojekt tillsammans med det lokala Röda Korset.
Under mars och april redigerar du din film och planerar visningar på olika platser i Stockholm och övriga Sverige. Visningsperioden börjar i maj och pågår terminen ut.

 

Mål med kursen

Efter kursen ska du:
– ha grundläggande kunskap i dokumentärfilmsproduktion.
– ha kunskap och erfarenhet i projektarbete.
– kunna inspirera till att använda dokumentärfilm som verktyg i demokratiarbete.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Efter kursen ska du: - ha grundläggande kunskap i dokumentärfilmsproduktion. - kunskap och erfarenhet i projektarbete. - kunna använda dokumentärfilm som verktyg i demokratiarbete.