Allmän kurs - Gymnasieår 2/ Vi i världen

Röda Korsets folkhögskola


Ansökan stängd

För dig som vill läsa in behörighet till universitet och högskola och behöver två år. Studierna utgör det andra året på allmän linje, gymnasienivå.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Grundläggande svenska, motsvarande årskurs 9.

Kostnader: Materialkostnad 2000 kr/läsår för kurslitteratur, data- och telefontrafik och studiebesök.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 24 aug 2020 - 28 maj 2021

Kontakt:
Ronak Novrouzpour

Telefon: 08-680 18 71
E-post:
ronak.novrouzpour@redcross.se

Vi i världen är en kurs som fokuserar på vår plats i det lokala och globala samhället. Kursen har som mål att arbeta med utåtriktad verksamhet, det vill säga kontakter med närsamhället. Du får arbeta med samhällsfrågor som rör både svenska och internationella förhållanden.

Du kommer att studera svenska, samhällskunskap och profilämnet ämnesövergripande. Under året kommer vi att ha fyra teman som kommer att presenteras på olika sätt med bland annat boksamtal, insändare, workshops och film. Kursen utformas utifrån kursdeltagarnas erfarenheter och intressen.

Vi tror att vi tillsammans kan bli en kraft att kunna delta och påverka i samhällsdebatten. Kursen kommer att ha fokus på aktuella samhällsfrågor som till exempel integration och hållbar utveckling. Möjlighet till behörighetsgivande studier i svenska, matematik, samhällskunskap och engelska.

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

- använda svenska språket i tal och skrift för att uttrycka sina åsikter på olika sätt
- veta hur man söker information på olika sätt 
- ha tillräckliga kunskaper om världen och Sverige för att kunna vara aktiv i samhället
- ha varit delaktig i att forma kursen så att gruppens erfarenheter och intressen tagits till vara
- ha tillräckliga kunskaper för att kunna gå vidare med sina gymnasiestudier
- ha fått bättre självförtroende för att kunna påverka sitt eget liv

Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.rodakorsetsfolkhogskola.se/vi-i-varlden