Klimatomställning i teori och praktik- mobilisering för en hållbar värld

Röda Korsets folkhögskola


Ansökan stängd

Kursen vänder sig till dig som vill vara med och ta ledning för en hållbar värld. Vårt fokus är ekologisk, ekonomisk och social hållbar utveckling. Mobilisera dig själv och andra för hållbarhet och omställning! 

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Goda kunskaper i engelska. Engagemang i frivilligorganisation och erfarenhet av socialt arbete är en merit.

Kostnader: Materialkostnad 1000 kr/termin. Kostnader för resor och studiebesök tillkommer.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 24 aug 2020 - 28 maj 2021

Kontakt:
Karin Ekström

Telefon: 08-680 18 71
E-post:
karin.ekstrom@redcross.se

Klimatomställning i teori och praktik på Röda Korsets folkhögskola är en kurs för dig som vill få en bred kunskapsbas inom fältet klimatomställning och hållbarhet. Moment kring individuell omställning och globala förändringsprocesser avlöser varandra. Kursen gör en längre studieresa i Europa - självklart reser vi med tåg! 

Kursen fokuserar på omvärldskunskap, hållbarhetsstudier, omställningsarbete och aktivism med omväxlande teoretiska och praktiska inslag. I kursen ingår många spännande projekt och studiebesök.

Klimatomställning i teori och praktik går igenom klimatförändringens historia med genus, klass- och globala perspektiv. Gemensamma analyser av viktiga klimatdokument och globala överenskommelser, samt diskussioner kring begrepp som hållbarhet, makt och rättvisa är en del av kursinnehållet. Mer praktiska moment är att lära känna och eventuellt initiera odlings- och omställningsprojekt i närområdet, och att få mer kunskap om hållbar mat och matens klimatpåverkan.

Som en del av kursen reser vi på en tågresa i Europa för att ta del av det hållbarhetsarbete som sker utanför Sveriges gränser.

På vårterminen görs en längre praktik på en myndighet, organisation eller företag. Efter praktiken påbörjas ett informationsarbete där ni som kursdeltagare går ut i skolor eller andra platser och informerar om ett tema eller ämne som ni fördjupat er i.

Under kursen kommer du att få lära dig att hålla workshops och få verktyg för att kunna driva egna projekt.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

  • ha fått bättre insikt om sin personliga relation till och ingång i klimatfrågan
  • ha en bred kunskap om klimatförändringarnas historia 
  • ha en fördjupad kunskap om centrala klimatdokument och klimatåtgärder
  • ha fått god inblick i konkreta, ”folkliga” omställningsprojekt
  • ha erhållit ett kritiskt förhållningssätt till centrala begrepp inom området
  • arbeta aktivt i projekt inom och/eller mobilisera politiskt för klimatomställningen
  • hålla workshops, leda seminarier, skriva rapporter
  • ha genomfört en längre praktik