Allmän kurs - Gymnasieår 1/ Vi i samhället

Ansök nu

Allmän kurs - Gymnasieår 1/ Vi i samhället

Röda Korsets folkhögskola

Ansökan öppnar snart

Vill du komma igång med dina studier mot gymnasiekompetens? Skaffa dig grundläggande behörighet i en trygg och inspirerande miljö på Röda Korsets folkhögskola i Skärholmen! 

 

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: 15 april 2022

Ansökan öppnar: 15 jan 2022

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: SFI D eller motsvarande kunskaper i svenska. Före antagningen kallas du till intervju.

Kostnader: Serviceavgift 1000 kr/termin. Kostnader för kurslitteratur och studiebesök tillkommer.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 25 aug 2022 - 1 jun 2023

Kontakt:
Åsa Petersson

Telefon: Skolan expedition 08-680 18 83
E-post:
åsa.petersson@redcross.se


OBS!
Ansökan öppnar
15 jan 2022

Vi i samhället motsvarar första året på gymnasiet och passar dig som redan kan mycket svenska och känner det svenska samhället väl, men vill veta mer och vara en aktiv del av det. 

Vi i samhället har en kulturprofil och kursen gör många olika typer av studiebesök, utflykter och kreativa arbeten. De ämnen som ingår är svenska, engelska, samhällskunskap och matematik.

Undervisningen sker i mindre klasser i en trygg miljö och du studerar både individuellt och i grupp. Du lär dig mycket i samtalet med dina kurskamrater och lärare.

Ibland sker undervisningen i temaform tillsammans med andra kurser på skolan. Det kan vara gemensamma föreläsningar och workshops med teman som demokrati, mänskliga rättigheter och hållbarhet. I början av läsåret anordnas en gemensam friluftsdag.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

  • uttrycka sig nyanserat på det svenska språket i både tal och skrift
  • använda datorn som ett hjälpmedel i sina studier, och själv söka efter information 
  • förklara hur det svenska samhället är uppbyggt och vara bekant med aktuella samhällsfrågor 
  • återge en del av Sveriges historia och se samband mellan gårdagens samhälle och samhället av idag 
  • har fördjupat sina kunskaper i matematik