Allmän kurs - Gymnasieår 2/ Vi i världen

Ansök nu

Allmän kurs - Gymnasieår 2/ Vi i världen

Röda Korsets folkhögskola

Ansökan öppnar snart

Utvecklas tillsammans med andra samtidigt som du skaffar dig gymnasiebehörighet! Vi i världen är en kurs för dig som vill läsa in behörighet till universitet och högskola och behöver två år. Studierna utgör det andra året på allmän linje, gymnasienivå.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: 15 april 2022

Ansökan öppnar: 15 jan 2022

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Grundläggande svenska, motsvarande årskurs 9.

Kostnader: Serviceavgift 1000 kr/termin. Kostnader för kurslitteratur och studiebesök tillkommer.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 25 aug 2022 - 1 jun 2023

Kontakt:
Tina Nyberg

Telefon: Skolans expedition 08-680 18 83
E-post:
tina.nyberg@redcross.se


OBS!
Ansökan öppnar
15 jan 2022

Kursen Vi i världen på Röda Korsets folkhögskola ger dig fördjupade kunskaper om det svenska samhället och dess roll i världen. Möjlighet till behörighetsgivande studier i svenska, svenska som andraspråk, matematik, samhällskunskap, historia, naturkunskap och engelska.

Vi i världen fokuserar på individens plats i det lokala och globala samhället och har som mål att arbeta med utåtriktad verksamhet, till exempel kontakter med närsamhället. Som deltagare får du jobba med samhällsfrågor som rör både svenska och internationella förhållanden. Språkutveckling och delaktighet är en viktig del av lärandet.

Under året kommer vi att ha fyra teman som kommer att presenteras på olika sätt med bland annat boksamtal, insändare, workshops och film. Kursen utformas utifrån deltagarnas erfarenheter och intressen. Vi tror att vi tillsammans kan bli en kraft att kunna delta och påverka i samhällsdebatten. Kursen kommer att ha fokus på aktuella samhällsfrågor som till exempel integration och hållbar utveckling. 

Undervisningen sker i mindre klasser i en trygg miljö och du studerar både individuellt och i grupp. Ibland sker undervisningen i temaform tillsammans med andra kurser på skolan. Det kan vara gemensamma föreläsningar och workshops med teman som demokrati, mänskliga rättigheter och hållbarhet. I början av läsåret anordnas en gemensam friluftsdag.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

  • använda svenska språket i tal och skrift för att uttrycka sina åsikter på olika sätt 
  • veta hur man söker information på olika sätt 
  • ha tillräckliga kunskaper om världen och Sverige för att kunna vara aktiv i samhället 
  • ha varit delaktig i att forma kursen så att gruppens erfarenheter och intressen tagits till vara 
  • ha tillräckliga kunskaper för att kunna gå vidare med sina gymnasiestudier 
  • ha fått bättre självförtroende för att kunna påverka sitt eget liv

Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.rodakorsetsfolkhogskola.se/vi-i-varlden