Genus och mänskliga rättigheter

Ansök nu

Genus och mänskliga rättigheter

Röda Korsets folkhögskola

Ansök nu

Genus och mänskliga rättigheter är kursen för dig som vill jobba med feminism, genus och mänskliga rättigheter på riktigt. Bli en del av din egen och samhällets förändring - Välkommen med en ansökan!

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: 15 april 2022

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Intresse för mänskliga rättigheter. Goda kunskaper i svenska och engelska, engagemang i frivilligorganisation eller erfarenhet av socialt arbete är en merit.

Kostnader: Serviceavgift 1000 kronor per termin. Kostnader för kurslitteratur, resa och uppehälle tillkommer.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 25 aug 2022 - 1 jun 2023

Kontakt:
Pija Johanson

Telefon: Exp 08-680 18 83
E-post:
pija.johanson@redcross.se


OBS!
Ansök senast
15 april 2022
 

Är du intresserad av genusfrågor, feminism och frihet från diskriminering? Genus och mänskliga rättigheter på Röda Korsets folkhögskola är en kurs för dig som vill veta mer om normkritiska perspektiv och intersektionalitet. Två månaders utlandsförlagda studier eller praktik i Sverige under vårterminen.

Den här kursen ger dig verktyg för att mobilisera och verka för ett jämställt samhälle och förbereder dig att arbeta som kommunikatör med dessa frågor. Vi går bland annat igenom kvinnorörelsen historiskt och globalt ur ett genusperspektiv. Hur ser kvinnors livsvillkor ut ur ett nationellt och internationellt perspektiv? Vilka internationella överenskommelser har slutits? Vilka sociala rörelser har drivit på jämställdhetsarbetet?

En viktig del av kursen är att arbeta med olika verktyg för att kunna påverka och föra ut ett budskap. Du får bland annat jobba med poddar, sociala medier och workshops.  Skolan har en egen poddstudio och du får lära dig grunderna i redigeringsprogram för ljud samt spela in, redigera och producera poddar i en trygg miljö.  

Under vårterminen gör deltagarna en studieresa utomlands. Under resan genomförs en fördjupande studie om människors livsvillkor ur ett genusperspektiv. Under pandemin gjorde dock alla deltagare praktik då det inte gick att resa. Det var väldigt givande och ledde även till jobb för några av deltagarna. Vi förhåller oss till Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller resor och praktik.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

  • ha blivit mer medveten om din egen position i olika samhällsstrukturer och hur du kan agera för att vara en del av förändringsprocesser
  • använda olika kommunikationsmetoder för att mobilisera och opinionsbilda för jämställdhet
  • grundläggande kunskap om diskriminering utifrån ett genusperspektiv
  • kunskap om mänskliga rättigheter och särskilt om CEDAW
  • grundläggande kunskap om den feministiska rörelsens framväxt
  • ha skapat och deltagit i utåtriktat informationsarbete genom att hålla en workshop/föreläsning/utställning
  • deltagit i volontärt arbete inom Röda Korsets eller annan icke-statlig organisations regi