Klimatomställning - mobilisering för en hållbar värld

Ansök nu

Klimatomställning - mobilisering för en hållbar värld

Röda Korsets folkhögskola

Ansök nu

Vill du skaffa dig bred kunskap om klimat och vara med och ta ledning för en hållbar värld? Den här populära och aktuella kursen belyser klimatkrisen ur olika perspektiv. Dämpa din klimatångest med kunskap och handling!

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: 15 april 2022

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Goda kunskaper i svenska och engelska. Engagemang i frivilligorganisation och erfarenhet av socialt arbete är en merit.

Kostnader: Servicekostnad 1000 kr/termin. Kostnader för kurslitteratur, resor och studiebesök tillkommer.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 25 aug 2022 - 1 jun 2023

Kontakt:
Karin Ekström

Telefon: Exp 08-680 18 83
E-post:
karin.ekstrom@redcross.se


OBS!
Ansök senast
15 april 2022

Klimatomställning - mobilisering för en hållbar värld, på Röda Korsets folkhögskola, är en kurs för dig som vill få en bred kunskapsbas inom fältet klimatomställning och hållbarhet. Genom att blanda teori och praktik och läsa om både globala förändringsprocesser och individuell omställning skaffar du dig verktyg för att jobba med hållbarhet i framtiden. 

Kursen fokuserar på omvärldskunskap, hållbarhetsstudier, omställningsarbete och aktivism med omväxlande teoretiska och praktiska inslag. I kursen ingår många spännande projekt och studiebesök.

Som en del av kursen görs en studieresa för att titta närmare på olika typer av hållbarhetsarbete. Beroende på vad kursen bestämmer tillsammans och vilka möjligheter som finns (tex ur Covid-synpunkt) kan resan ske inom Sverige eller så åker vi ut i Europa med tåg.  

Klimatförändringens historia, gemensamma analyser av viktiga klimatdokument och globala överenskommelser, samt diskussioner kring begrepp som hållbarhet, makt och rättvisa är en del av kursinnehållet.

På vårterminen görs en längre praktik på en myndighet, organisation eller företag. Efter praktiken påbörjas ett informationsarbete där ni som kursdeltagare går ut i skolor eller andra platser och informerar om ett tema eller ämne som ni fördjupat er i.

Under kursen kommer du att få lära dig att hålla workshops och få verktyg för att kunna driva egna projekt.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

  • ha fått bättre insikt om sin personliga relation till och ingång i klimatfrågan
  • ha en bred kunskap om klimatförändringarnas historia 
  • ha en fördjupad kunskap om centrala klimatdokument och klimatåtgärder
  • ha fått god inblick i konkreta, ”folkliga” omställningsprojekt
  • ha erhållit ett kritiskt förhållningssätt till centrala begrepp inom området
  • arbeta aktivt i projekt inom och/eller mobilisera politiskt för klimatomställningen
  • hålla workshops, leda seminarier, skriva rapporter
  • ha genomfört en längre praktik