Allmän kurs - Naturvetenskapligt basår-inriktning hållbar utveckling(2)

Ansökan stängd

Allmän kurs - Naturvetenskapligt basår-inriktning hållbar utveckling(2)

Röda Korsets folkhögskola

Ansökan stängd

Vill du bli läkare, ingenjör eller fördjupa dig i naturvetenskapliga ämnen? Det naturvetenskapliga basåret, med inriktning hållbar utveckling på Röda Korsets folkhögskola, gör det möjligt för dig att nå dina mål! 

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-2 år 3 terminer

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Minst två års studier på gymnasium, folkhögskola eller motsvarande, eller minst ett års studier på gymnasienivå och minst ett års arbetslivserfarenhet. Godkänt betyg i Ma2

Kostnader: Serviceavgift 1000 kronor per termin samt kostnader för kurslitteratur och studiebesök.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 25 aug 2021 - 1 dec 2022

Kontakt:
Daniel Johnson

Telefon: 08-680 18 71
E-post:
daniel.johnson@redcross.se


Det naturvetenskapliga basåret med inriktning hållbar utveckling är en högskoleförberedande kurs som riktar sig till dig som är nästan klar med gymnasiet, och vill komplettera med naturvetenskapliga ämnen. Kursen ger dig möjlighet att uppnå särskild behörighet som motsvarar naturvetenskapligt program på gymnasiet, för att kunna söka vidare till högre studier på högskola och universitet. De kurser som ingår är Matematik 3c+4, Fysik 1a+2, Biologi 1+2 och Kemi 1+2 med särskilt fokus på hållbar utveckling (samt vid behov Sv3 och Hi 1a1). 

Kursinnehåll
Kursen har ett naturvetenskapligt arbetssätt med målsättningen att ge deltagarna stabila grundkunskaper i de naturvetenskapliga ämnenaVi fördjupar oss i biologins betydelse för individ och samhälle, till exempel hur vårt sätt att leva påverkar hälsa, levnadsförhållanden och en hållbar utveckling. I ämnet fysik får du en ökad förståelse för fysikens betydelse för individ och samhälle inom teknik, medicin och hållbar utveckling. Kemin ger dig insyn i kemins betydelse för individ och samhälle, till exempel när det gäller klimat och miljömänniskokroppen och utveckling av nya läkemedel. Matematiken studeras i direkt anslutning till naturvetenskapliga tillämpningar för att sätta ämnet i ett sammanhang och bättre förstå begrepp och abstrakta modeller. 

Kursupplägg
De teoretiska studierna varvas med praktiska laborationer, exkursioner och studiebesök. Räkna med att hemstudier är nödvändigt för att klara av studierna. För oss på Röda Korsets folkhögskola är det viktigt att uppmuntra och stärka varje deltagare. Var och en ska känna sig välkommen, delaktig och veta sina styrkor. Nyckeln till studiemotivation och självständighet är självkänsla.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

  • Ha uppnått goda studieresultat och fått behörighet i Biologi 1 och 2, Fysik 1a och 2, Kemi 1 och 2 samt Matematik 3c och 4 (samt vid behov Sv3 och Hi 1a1)
  • Vara behörig att söka vidare till önskad utbildning på högskola och universitet
  • Känna till naturvetenskapliga teorier och metoder inom flera områden som teknik, medicin, miljö och samhälle
  • Fått träning i att tolka och granska naturvetenskapliga resultat
  • Känna till aktuell naturvetenskaplig forskning och de etiska diskussioner som naturvetenskapliga framsteg ger upphov till
  • Förstå hur de olika ämnena samverkar i strävan efter ett hållbart samhälle