Allmän kurs - på gymnasienivå steg 1

Ansök nu

Allmän kurs - på gymnasienivå steg 1

Runö folkhögskola, filial Stockholm

Ansök nu
Här kan du komma igång med dina studier mot gymnasiekompetens eller slutföra redan påbörjade studier och uppnå grundläggande behörighet för yrkeshögskola, högskola/universitet

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år 1 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Lägst grundskolenivå, insända intyg/betyg, personligt brev och personbevis. Urval sker utifrån folkbildningsrådets riktlinjer.

Kostnader: 1 600 kr, summan går till studiebesök, kopiering, utskrifter,tidningar, tidskrifter, föredragshållare, div. material, gemensamma aktiviteter m.m.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 16 aug 2021 - 3 jun 2022

Kontakt:
Martin Lignell

Telefon: 08-728 57 20
E-post:
martin.lignell@runo.se


Allmän kurs på gymnasienivå steg 1 på Runö folkhögskola

Steg 1 är för dig som är klar med grundskolanoch/eller enbart har läst några få ämnen på gymnasiet. Här är fokus på att utveckla språket, svenska eller svenska som andraspråk, och att komma igång med studier och studieteknik. Efter steg 1 kan du söka digvidare till yrkeshögskola eller gå vidare till steg 2 på allmän kurs.

 

Hur vi arbetar

I allmän kusrs arbetar du både enskilt och i mindre grupp. Under terminerna arbetar vi med olika teman i svenska, naturkunskap och samhällskunskap

Du får på många olika sätt redovisa dina kunskaper, till exempel genom skriftliga inlämningar, diskussioner och muntliga presentationer. Teater, utställningar och filmer är andra sätt att visa vad du kan. Du får också träna på att använda datorn och mobilen som hjälp för dina studier. Förutom arbetet i klassrummet gör vi studiebesök runt om i Stockholm. I skolan får du möjlighet att möta författare och spännande föreläsare.

Steg 1 innehåll:

Svenska/svenska som andraspråk 1 och eller 2

Samhällskunskap 1a1

Naturkunskap 1a1

Historia 1a1

Du får träna dig på olika färdigheter i svenska spårket som du behöver för vidare studier. Det gör du genom att samtala och diskutera, argumentera och analysera och att utveckla ditt ordförråd. Du läser olika typer av långa och korta texter, såsom tidningsartiklar, facklitteratur och skönlitteratur. Du tränar dig på ett kritiskt förhållningssätt och att granska källor.

Svenska som andraspråk

Du som har svenska som ditt andra språk får möjligheter att utveckla dina förmågor/färdighetr i mindre grupp. Du får träna på att tala, lyssna, läsa och förstå det svenska språket. Ibland arbetar du med andra som har svenska som andraspårk och ibland med dem som har svenska som sitt första språk.

Efter kursen är du redo att gå steg två hos oss

Tillval

Du läser engelska, matematik utifrån din nivå och utbidlningsbakgrund


Efter kursen kan du prata, skriva och förstå det svenska språket betydligt bättre. Kursen ger möjlighet att läsa vidare på yrkeshögskola eller högskola/universitet.

Studiemedelsberättigad kurs

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Målet är att du efter avslutad kurs har förbättrat din förmåga att använda och tillgodogöra dig svenska språket. Då kan du använda dina nya kunskaper om människan och naturen som argument i frågor om miljö, hälsa och samlevnad. Då har du blivit välorienterad i det som händer i samhället och kan söka, hantera och granska information för att känna dig delaktig i och kan påverka samhället och din egen livssituation.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://www.runo.se/folkhogskola/kurser/kursanmalan/