Allmän kurs - på gymnasienivå steg 2

Ansök nu

Allmän kurs - på gymnasienivå steg 2

Runö folkhögskola, filial Stockholm


Ansök nu
Brinner du för samhällsfrågor och har som mål att bli klar med dina studier på gymnasienivå så är det här kursen för dig!

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-2 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Lägst ett år på folkhögskola inkl beh i sve/sva 1 sh 1a1 eller ett år på gymnasiet/vux med minst 800 poäng godkända kurser inkl svenska/svenska som andraspråk 1 samt Sh 1a1 eller ett års arbetslivserfarenhet samt behörighet i ovan nämnda kurser/ämnen

Kostnader: En kostnad om 1600 kr tas ut i samband med skolstart. Kostnaden täcker förbrukningsmaterial, utskrifter, kopiering, studiebesök, föredragshållare och gemensamma aktiviteter under hela läsåret

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 16 aug 2021 - 3 jun 2022

Kontakt:
Anna Karin Mattsson och Liv Sörenson

Telefon: 08-545 417 31
E-post:
annakarin.mattsson@runo.se liv.sorenson@


Vad kursen innehåller:

Framtidsfrågor är en kurs för dig som är intresserad av samhällsfrågor. Kursen utgår från temastudier kring tex demokrati, mänskliga rättigheter och humanitär rätt, genus, migration och hållbar utveckling.

I ämnena samhällskunskap, religion, historia och naturkunskap arbetar vi utifrån de olika temana. Du läser också svenska, matematik och engelska utifrån individuell nivå. 


 

Vad vi gör:

Du får lära dig om demokratins utveckling, mänskliga rättigheter och humanitär rätt. Vilka rättigheter har du och vad säger FN-konventionen? Du studerar också aktörerna på den internationella arenan, t ex organisationer och hur de arbetar lokalt och globalt. Du studerar samhället utifrån ett genusperspektiv: Vad betyder jämställdhet och brist på jämställdhet för individen och kollektivet? Du får goda kunskaper i vad som gör samhällen socialt, politiskt och ekologiskt hållbara. Du får också förståelse för migrationens olika orsaker och betydelse för samhället. Vidare lär du dig att behärska källkritikens olika verktyg och att presentera, analysera och jämföra samhällsfrågor. 


Hur vi arbetar:

Du får arbeta både individuellt och i grupp och redovisar dina kunskaper på flera olika sätt t ex genom skriftliga inlämningar, diskussioner och muntliga presentationer. Teater, utställningar och filmer är andra sätt att visa vad du kan. Förutom arbetet i klassrummet gör vi studiebesök runt om i Stockholm. I skolan får du möjlighet att möta författare och spännande föreläsare.


Vad kommer jag kunna gör efter kursen 

Kursen ger dig möjlighet att läsa vidare på yrkeshögskola eller högskola/universitet.

Studiemedelsberättigad kurs

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Målet är att du efter avslutad kurs har fördjupad kunskap om samhället omkring dig. Du är insatt i olika synsätt på aktuella samhällsfrågor. Du känner till hur dagens IT-samhälle har växt fram och är medveten om massmedias roll i samhället. Du är orienterad om hur samhällets ekonomi är organiserad och vilka kopplingar som finns till olika politiska intressen. Du är välorienterad inom ämnen såsom historia, EU och miljö. Du har varit på studiebesök, arbetat självständigt i mindre och större grupper. Du har vana vid att redovisa, diskutera och argumentera. Du är förberedd för högre studier.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://www.runo.se/folkhogskola/kurser/kursanmalan/