Cross Media Design- heltid, dag

Ansök nu
Kursen för dig som brinner du för att uttrycka dig i text bild och film!

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år 1 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Kostnader: 2600 kr i kursmaterialkostnad faktureras i samband med kursstart (täcker studiebesök, föreläsare och förbrukningsmaterial) Kostnad för Adobe CC 175 kr/m tillkommer.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 16 aug 2021 - 3 jun 2022

Kontakt:
Karin Domeij

Telefon: 08-728 57 22
E-post:
karin.domeij@runo.se


Vad kursen innehåller:

Under kursen jobbar vi med Illustrator, Photoshop, Indesign, Webb, Html, Css, Wordpress, foto, film, typografi och analogt.

Vad man gör:

Vi jobbar med att skapa bland annat tidningar, affischer, broschyrer, portfolios, kampanjer, konst, illustrationer, film och animationer. I kursen ingår projektarbeten för att exempelvis belysa miljöfrågor eller andra samhällsfrågor, marknadsföra organisationer, hjälpa andra skolor med marknadsföringsmaterial m.m.

Första terminen jobbar vi med att lära oss de olika programvarorna och övrig teknik. Andra terminen jobbar vi med film, design och formgivning med de program och tekniker vi har lärt oss på höstterminen.

Vad kan jag göra efter den här utbildningen?

Många väljer att använda året till att skapa arbetsprover för att söka vidare till andra konst, design eller fotoutbildningar, andra väljer att använda året till att prova på de olika teknikerna. Några går tillbaka till sina arbeten och jobbar med andra arbetsuppgifter än tidigare.Kursen är studiemedelsberättigad

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Målet är att du efter avslutad kurs har fått en verklighetsförankrad plattform att utgå ifrån samt ett brett kunnande i praktisk och teoretisk grafik. Du har analyserat färdiga produkter och utvecklat ett kritiskt tänkande samt ökat din medvetenhet om mediers utformning och påverkan. Du har fått vida kunskaper i bild och form, layout, grafiska programvaror, samt grundläggande kunskaper i färglära, typografi, tryckteknik och fotografering.