Allmän kurs - Svenska som andraspråk på grundläggande

Behörighetsgivande kurs Runö folkhögskola, filial Stockholm
Ansök nu
Öppnas i nytt fönster.
 • Studietakt:
  100%
 • Längd:
  1 år 1 år
 • Ansök senast:
  Löpande
 • Kurstyp:
  Behörighetsgivande kurs

Allmän kurs på grundläggande nivå

Gör svenska språket till ditt!

Här kan du som vill ha behörighet på grundläggande nivå studera svenska som andraspråk. Beroende på förkunskaper har du möjlighet att bli klar med kursen på ett till två år. Delar av kursen läser du tillsammans med din klass, delar av kursen väljer du till och läser i tvärgrupper. Du kan till exempel välja att läsa matematik och engelska på den nivå du behöver och du kan också få extra stöd i svenska.

Vi arbetar både enskilt och i grupp och du får på många olika sätt visa dina kunskaper, till exempel genom skriftliga inlämningar, diskussioner och muntliga presentationer både enskilt och i grupp. Teater, utställningar och egna filmer är andra sätt att redovisa. Vi tränar på att använda datorn och mobilen som hjälpmedel  för studier och kommunikation. I skolan får du möta författare och spännande föreläsare. Förutom arbetet i klassrummet gör vi studiebesök och utflykter runt om i Stockholm.

Allmän kurs på grundläggande nivå kan du läsa i två inriktningar.

Inriktningen mot svenska som andraspråk

Inriktningen mot vårdintroduktion

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Godkänd i SFI C eller motsvarande, intervju och därefter urval om antagning.

Studiestödsnivå (CSN): Grundskolenivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 15 aug 2022 - 2 jun 2023

Kostnader: En kostnad om 1600 kr tas ut i samband med skolstart. Kostnaden täcker förbrukningsmaterial, utskrifter, kopiering, studiebesök, föredragshållare och gemensamma aktiviteter under hela läsåret

Kontakt: Maria Ljungholm

Telefon: 08-728 57 25

E-post:
maria.ljungholm@runo.se

Svenska som andraspråk

Detta är för dig som är klar med SFI C eller motsvarande. Studierna kan leda till motsvarande grundskolebehörighet. Det betyder att du sedan kan gå vidare och läsa kurser på gymnasienivå.

Huvudämnet i kursen är svenska som andraspråk men du läser också grundläggande samhällskunskap och förberedande naturkunskap. Du tid att träna dig på grundläggande färdigheter i det svenska språket. I kursen tränar vi på att läsa, tala, skriva lyssna och förstå. Vi ägnar mycket tid åt muntlig kommunikation, språkriktighet och skrivande.  

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Efter kursen kan du prata och förstå det svenska språket betydligt bättre. Studierna kan leda till motsvarande grundskolebehörighet. Det betyder att du kan gå vidare och läsa kurser på gymnasienivå.

Runö folkhögskola, filial Stockholm

Runö folkhögskola är en inspirerande mötesplats mitt i Stockholm. Vi vill förena lokalt och globalt engagemang för en levande demokrati, stärka gemenskapen i en skola där olika människor möts, idéer prövas och nya kunskaper växer fram. Våra kurser ger dig kunskap genom att studierna kopplas till det samhälle vi lever i. Tiden på vår skola ger möjlighet till nya insikter och personlig utveckling. 

Läs mer om skolan

Postadress:
Runö folkhögskola, filial Stockholm
Hälsobrunnsgatan 10
113 61 Stockholm

Telefon: 08-728 57 20
E-post: oden@runo.se
Webbadress: http://www.runofolkhogskola.se/