Allmän kurs distans är för vuxna som inte har fullgjort gymnasiet. Fullgjord utbildning ger grundläggande behörighet till högskola. Inga obligatoriska träffar eller schemalagda lektioner.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs, Distanskurs

Träffar:
Inga obligatoriska träffar

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Avslutade grundskolestudier.

Kostnader: Du betalar 500 kr/termin för böcker, försäkring, arbetsmaterial mm. Efter att du har bekräftat din plats får du en faktura hemskickad som ska betalas innan du påbörjar dina studier hos oss.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 17 aug 2020 - 11 dec 2020

Plats för kursen: Där du finner lämpligt.

Kontakt:
Joel Midemalm

Telefon: 08-555 065 58
E-post:
joel.midemalm@scouterna.se

Allmän kurs distans är en modern, flexibel utbildning som anpassar sig till deltagarnas praktiska situation. Vi har inga schemalagda lektioner och inga lektionssalar, vi studerar när och var som helst. På nätet träffas vi för att diskutera, byta erfarenheter och lära känna varandra.

En allmän kurs på folkhögskola ger grundläggande behörighet för att studera vidare på universitet, yrkeshögskola eller annan eftergymnasial utbildning. Vi på Scouternas folkhögskola lägger en grund för nästa steg i dina studier. Allmän kurs distans använder en modern och flexibel kursplattform. Vi arbetar med Agenda 2030 och de globala målen.

Vi ger dig makt, mod och verktyg så att du kan utveckla både dig själv och samhället. Du som inte hittade din plats i den traditionella gymnasieskolan men vill vidare i livet är välkommen att söka till Allmän kurs distans. Här får du behörighet att söka vidare till högre utbildning.

Vi som jobbar här är duktiga på att överbrygga klyftor och skapa trygga möten. Vi utbildar genom kunskap, insikter och verklig förståelse. Våra metoder bygger på inkludering, dialog, teori som omsätts i praktik, och tydliga värderingar.

Kursen vänder sig till dig som:
•    Är över 18 år (eller fyller 18 under året du påbörjar studierna).
•    Saknar fullständiga gymnasiebetyg.
•    Behöver behörighet till studier på högskola/universitet.
•    Behöver kunna studera flexibelt på distans.

 

Kursens innehåll
När du studerar på distans läser du varje kurs för sig. Vi erbjuder alla ämnen som ger grundläggande behörighet och vissa som ger dig särskild behörighet. Vilka ämnen du ska läsa beror på vad du tidigare har studerat och vilken behörighet du vill ha.

Innan du ansöker är det bra om du vet vilken behörighet du vill ha. Du kommer i din ansökan få frågan om du vill läsa för att uppnå grundläggande yrkeshögskolebehörighet, särskild yrkeshögskolebehörighet, grundläggande högskolebehörighet eller särskild högskolebehörighet.

Särskild behörighet innebär att en utbildning i vissa fall kräver att du har med dig något eller några extra ämnen utöver den grundläggande behörigheten. Till en yrkesutbildning kan du t.ex. behöva grundläggande yrkeshögskolebehörighet + Svenska 2. Till en utbildning inom ekonomi kan du behöva grundläggande högskolebehörighet + Matematik 2 och 3.

De gymnasiekurser vi undervisar i, som ger grundläggande behörighet och särskild behörighet, är följande:

Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
Engelska 5
Engelska 6
Religion 1
Samhällskunskap 1b
Historia 1b
Naturkunskap 1b
Naturkunskap 2
Matematik 1b
Matematik 2
Matematik 3

Har du frågor kring behörigheter är du välkommen att mejla Monica Lilja, studie- och yrkesvägledare, till syv@scouterna.se eller ringa Joel Midemalm, biträdande rektor, på 072-070 58 79.


Omdöme - inte betyg
På en folkhögskola ges inte betyg i enskilda ämnen. Istället sätter man ett sammanfattande studieomdöme som visar på kursdeltagarens förmåga att bedriva studier. Omdömet sätts i en sjugradig skala och ger möjlighet att söka till högskolan via folkhögskolekvoten.


Studietid
Höstterminen börjar den 17 augusti och slutar den 11 december 2020.  Kursens längd är 1-6 terminer beroende på hur mycket man har studerat tidigare. Det krävs 1 års studier för att kunna få ett studieomdöme.

Vi har inga schemalagda fysiska träffar.

Även om kursen inte har några obligatoriska träffar är du välkommen att besöka oss på Instrumentvägen 19 i Hägersten. Hör av dig så bokar vi in en tid för ditt besök.

Studiemedel
Kursen är studiemedelsberättigad från CSN. Du måste själv ansöka om studiemedel och skicka in en studieförsäkran i början av varje termin via ”Mina sidor” på www.csn.se.


Kostnad för studier

All undervisning vid Scouternas folkhögskola är kostnadsfri. Däremot betalar du 500 kr/termin för böcker, försäkring, arbetsmaterial, mm. Efter att du har bekräftat din plats får du en faktura hemskickad som ska betalas innan du påbörjar dina studier hos oss.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.scouternasfolkhogskola.se/ak/akd/