En allmän kurs på folkhögskola ger grundläggande behörighet för att studera vidare. Scouternas folkhögskola gör dig redo för nästa steg i dina studier.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Avslutade grundskolestudier.

Kostnader: Du betalar 1000 kr/termin för böcker, försäkring, arbetsmaterial, fika mm. Efter att du har bekräftat din plats får du en faktura hemskickad som ska betalas innan du påbörjar dina studier hos oss.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 17 aug 2020 - 11 dec 2020

Plats för kursen: Örnsberg, Stockholm.

Kontakt:
Joel Midemalm

Telefon: 08-555 065 58
E-post:
joel.midemalm@scouterna.se

Saknar du ett fullständigt gymnasiebetyg? Känner du att det är dags att komma vidare och hitta fler vägar i livet? Scouternas folkhögskola erbjuder allmän kurs i klassrum. 

En allmän kurs på folkhögskola ger grundläggande behörighet för att studera vidare på universitet, yrkeshögskola eller annan eftergymnasial utbildning. Vi på Scouternas folkhögskola lägger en grund för nästa steg i dina studier.

Vi ger dig makt, mod och verktyg så att du kan utveckla både dig själv och samhället. Du som inte hittade din plats i den traditionella gymnasieskolan men vill vidare i livet är välkommen att söka till Allmän kurs. Här får du behörighet att söka vidare till högre utbildning.

Vi som jobbar här är duktiga på att överbrygga klyftor och skapa trygga möten. Vi utbildar genom kunskap, insikter och verklig förståelse. Våra metoder bygger på inkludering, dialog, teori som omsätts i praktik, och tydliga värderingar.

I Allmän kurs på Scouternas folkhögskola arbetar vi tematiskt. Vi ämnesintegrerar undervisningen och våra teman genomsyras av Agenda 2030 och de globala målen.

Vi arbetar ibland i mindre grupper och ibland alla tillsammans. Vi går på många studiebesök och använder ibland naturen i närområdet som klassrum. Det viktiga är inte dina tidigare prestationer, utan att du och dina färdigheter utvecklas. En nyckel till det är engagerade lärare, små klasser samt en öppen och trygg miljö. Vi vet att varje kursdeltagare har unika erfarenheter, som vi alla, deltagare såväl som lärare, kan lära oss av.

I kreativt inredda lokaler i Örnsberg i Stockholm, mindre än en kvart från T-centralen, får du tillgång till modern teknik och hängivna lärare. Vi vill göra dig förberedd både för högre studier och för ett yrkesliv där du behöver kunna hantera digitala verktyg.


Kursen vänder sig till dig som:
•    Är över 18 år (eller fyller 18 under året du påbörjar studierna).
•    Saknar fullständiga gymnasiebetyg.
•    Behöver behörighet till studier på högskola/universitet.
•    Vill studera i en modern, flexibel miljö med tillgång till modern teknik.


Kursens innehåll
När du läser i klassrum läser du ämnena parallellt och som tema. Vi erbjuder alla ämnen som ger grundläggande behörighet och vissa som ger dig särskild behörighet. Vilka ämnen du ska läsa beror på vad du tidigare har studerat och vilken behörighet du vill ha.

Innan du ansöker är det bra om du vet vilken behörighet du vill ha. Du kommer i din ansökan få frågan om du vill läsa för att uppnå grundläggande yrkeshögskolebehörighet, särskild yrkeshögskolebehörighet, grundläggande högskolebehörighet eller särskild högskolebehörighet.

Särskild behörighet innebär att en utbildning i vissa fall kräver att du har med dig något eller några extra ämnen utöver den grundläggande behörigheten. Till en yrkesutbildning kan du t.ex. behöva grundläggande yrkeshögskolebehörighet + Svenska 2. Till en utbildning inom ekonomi kan du behöva grundläggande högskolebehörighet + Matematik 2 och 3.

De gymnasiekurser vi undervisar i, som ger grundläggande behörighet och särskild behörighet, är följande:

Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
Engelska 5
Engelska 6
Religion 1
Samhällskunskap 1b
Historia 1b
Naturkunskap 1b
Naturkunskap 2
Matematik 1b
Matematik 2
Matematik 3

Har du frågor kring behörigheter är du välkommen att mejla Monica Lilja, studie- och yrkesvägledare, till syv@scouterna.se eller ringa Joel Midemalm, biträdande rektor, på 072-070 58 79.


Omdöme - inte betyg
På en folkhögskola ges inte betyg i enskilda ämnen. Istället sätter man ett sammanfattande studieomdöme som visar på kursdeltagarens förmåga att bedriva studier. Omdömet sätts i en sjugradig skala och ger möjlighet att söka till högskolan via folkhögskolekvoten.


Studietid
Höstterminen börjar den 17 augusti och slutar den 12 december 2020. Kursens längd är 1-6 terminer beroende på hur mycket man har studerat tidigare. Det krävs 1 års studier för att kunna få ett studieomdöme.

Schemalagd kurstid är:
Måndag till fredag 10.00 – 15.30 (plus/minus 30 minuter vissa dagar)

 
Studiemedel
Kursen är studiemedelsberättigad från CSN. Du måste själv ansöka om studiemedel och skicka in en studieförsäkran i början av varje termin via ”Mina sidor” på www.csn.se.


Kostnad för studier

All undervisning vid Scouternas folkhögskola är kostnadsfri. Däremot betalar du 1000 kr/termin för böcker, försäkring, arbetsmaterial, fika mm. Efter att du har bekräftat din plats får du en faktura hemskickad som ska betalas innan du påbörjar dina studier hos oss.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://www.scouternasfolkhogskola.se/ak/ak/