Socialpedagogisk fritidsledarutbildning med inriktning på arbete inom kommunal sektor/kyrklig sektor. En eftergymnasial yrkesutbildning utifrån folkhögskolans särskilda tradition och förutsättningar.

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 2 år Två läsår

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: För att komma in måste du ha grundläggande behörighet för högskolestudier.För att antas till kyrklig inriktning, ska du ha minst tre månaders praktik inom pedagogisk verksamhet i svenska kyrkan. Du blir kallad till intervju, då du träffar lärarna.

Kostnader: Friluftsveckor och studieresor beräknas till c:a 8.000:- sammanlagt under de två åren. Kostnader för kurslitteratur är c:a 4.000:- sammanlagt under de två åren.

Studiestödsnivå (CSN):
Eftergymnasial nivå (B1)

Internat: Ja

Kurstid: 20 aug 2019 - 4 jun 2021

Kontakt:
Kjell Carles

Telefon: 08-592 582 74
E-post:
kjell.carles@sigtunafolkhogskola.se

Fritidsledarutbildningen är en tvåårig socialpedagogisk utbildning.

Vi har två olika fritidsledarutbildningar som erbjuds för helfartsstudier. Den ena utbildningen förbereder dig för arbete som fritidsledare inom Svenska kyrkan och den andra ger dig förberedande kunskaper för att jobba inom kommun med inriktning på mångfald och öppenverksamhet.

Fritidsledarutbildningen är en yrkesutbildning som är jämbördig med en högskoleutbildning. Utveckla ditt ledarskap, bearbeta dina attityder, ifrågasätt dina värderingar, ta del av den senaste fritidsmetodiken och fördjupa dig i barns och ungdomars situation i samhället.

 

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Efter avslutad utbildning med godkänt resultat utfärdas ett utbildningsbevis för Fritidsledarutbildningen.