Påbyggnadsår (Projektår) Konst, Film, Manusskrivande och Skådespeleri

Ansök nu

Påbyggnadsår (Projektår) Konst, Film, Manusskrivande och Skådespeleri

Sigtuna folkhögskola

Ansök nu

Påbyggnadsår (andra år) vid Sigtuna folkhögskola för dig som gått någon av våra kulturutbildningar, eller likvärdig utbildning. Efter en individuell och godkänd projektplan har du möjlighet att under handledning fördjupa dig i ditt konstnärliga uttryck. Här ryms allt från arbete med arbetsprover till egna konstkoncept. När du går projektåret kan du också delta i kulturhistoria, krokiteckning, workshops och föreläsningar. 

En förutsättning för att komma in är att du gått en eftergymnasial grundutbildning inom konst, eller har en dokumenterad konstproduktion. 

Tillsammans med andra kulturstuderande på skolan följer du den samtida konstscenen. 

Ditt läsår avslutas med att du deltar i en gemensam slutredovisning av ditt projektarbete. 

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 50%

Längd: 1 år Två terminer

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: För att kunna bli antagen krävs minst ett års eftergymnasiala studier inom konst, film eller skådespeleri.

Kostnader: Schablonavgiften är 1200 kr. Kommer att höjas. Du får information senast under den obligatoriska intervjun. Material ingår inte i kostnaden för utbildningen utan du bekostar själv material för ditt projekt.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Ja

Kurstid: 23 aug 2021 - 3 jun 2022

Kontakt:
Ulf Stålhandske

Telefon: 08-592 582 54
E-post:
ulf.stalhandske@sigtunafolkhogskola.se


När du går projektåret deltar du också i kulturhistoria, krokiteckning, workshops och föreläsningar. 

En förutsättning för att komma in är att du gått en eftergymnasial grundutbildning inom konst, eller har en dokumenterad konstproduktion. 

Tillsammans med andra kulturstuderande på skolan följer du den samtida konstscenen. 

Ditt läsår avslutas med att du deltar i en gemensam slutredovisning av ditt projektarbete.

 

 

Länk till kursen på skolans webbplats
https://sigtunafolkhogskola.se/utbildningar/projektaret/