Allmän kurs - Individ och Omvärld. Högskoleförberedande fortsättningskurs - januariintag

Skarpnäcks folkhögskola


Ansök nu
Vi arbetar med temastudier inom områden som natur, samhällskunskap, historia och religion. Men också ledarskap, psykologi, personlig utveckling och grupprocesser.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år 1 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Fortsättningkurserna är för dig som har gått minst ett år på gymnasiet, har minst 800 poäng godkända eller arbetat heltid minst ett år. Du måste vara färdig med Svenska 1 (eller A) eller Svenska som andra språk 1 (eller A). Se hemsida för mer info.

Kostnader: 1050 kr/ termin som går till bokinköp, studiebesök, kopieringsmaterial och skolgemensamma aktiviteter.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 9 jan 2020

Kontakt:
Martin Wikström

Telefon: 08- 683 18 36
E-post:
martin.wikstrom@skarpnacksfolkhogskola.se

På allmänna kursen vill vi ge allmänbildning, en god grund för fortsatta studier, ökat självförtroende samt en berikande samvaro med andra vuxenstuderande.

Vi erbjuder ett rikt ämnesutbud och ger möjlighet till omväxlande studier i bland annat svenska, engelska, matematik, naturkunskap, data, samhällskunskap, historia, religionskunskap/livsåskådningsfrågor, miljö, ekologi och skapande verksamhet. Vi läser koncentrerat i olika teman eller ämnesblock. Vi utgår från väsentliga och övergripande frågor som vi bearbetar med litteraturstudier i skolan, studiebesök och fältarbete. Engelska och matematik är nivågrupperade ämnen.

Du kan läsa in de gymnasiegemensamma ämnena och få grundläggande behörighet för högskolestudier. Studietiden är 1- 4 år beroende på din studiebakgrund och dina mål. På kursen kan du studera i fyra olika nivåer.

Vi tar in i januari om vi har platser. Du behöver läsa minst två terminer för att få några behörigheter och kan därför inte få ut några behörigheter i juni om du börjar i januari. Men självklart kan du läsa vidare hos oss nästa läsår. Observera att om endast läser ett år och börjar i januari så får du din behörigheter och studieomdöme i samband med kursen slut. Runt 20 december. Sista dag för komplettering till högskolans vårantagning är 8 december. Det går inte att få ut intygen tidigare.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Skolans mål är deltagaren har erhållit de ämnen som tidigare saknats samt blivit allmänbildad och behörig att söka vidare till högskolan.