Fortsättningskursen vänder sig till dig som antingen gått grundkursen hos oss eller annan skrivarkurs tidigare.

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
3 obligatoriska träffar

Studietakt: 25%

Längd: 1 termin

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Grundskolan eller motsvarande (Skrivvana se ovan)

Kostnader: 900 kr/termin* (inkluderar material/kopiering, samt lunch och fika vid träffarna) *Med reservation för ev ändringar.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 19 aug 2019 - 20 dec 2019

Kontakt:
Stina Kåhrström

Telefon: 08-679 28 00
E-post:
info@skeppsholmensfolkhogskola.se

Du bör vara van vid att delta i textsamtal och att ge och få respons på texter.

Kursen innehåller tre spår:

1. Det egna skrivprojektet; dina texter speglas i textsamtalet. Vi jobbar uttalat med att försöka slutföra längre projekt.
2. Litteraturspår; läsning och samtal via nätet av olika typer av skönlitterära texter
3. Gästbesök på förlag, gästföreläsare på skolan.

Syftet med kursen är:
– att försöka slutföra ett längre textprojekt (med hjälp av textsamtal och föreläsningar)
– att bli mer bekant med bokbranschen genom att möta yrkesverksamma författare inom olika områden samt andra yrkesverksamma inom förlags- och förbundsliv.

Länk till kursen på skolans webbplats
http://skeppsholmensfolkhogskola.se/skriv-mer/