Skrivarkursen på Skeppsholmens folkhögskola är för dig som har ett skönlitterärt projekt på gång och vill komma vidare med det samt utveckla dina kunskaper i skrivhantverket. Två terminer 25 %-fart

Kurstyp: Profilkurs, Distanskurs

Träffar:
6 obligatoriska träffar

Studietakt: 25%

Längd: 1 år

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: En fullständigt ifylld ansökan, med bilagor. Minst 18 år (ingen övre åldersgräns)

Kostnader: 900 kr/termin* (material, kopiering, lunch samt fika) *Med reservation för ev ändringar

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A2)

Internat: Nej

Kurstid: 19 aug 2019

Kontakt:
Stina Kåhrström

Telefon: 08-679 28 00
E-post:
info@skeppsholmensfolkhogskola.se

Det här är en kurs som ska ge dig som redan skriver möjlighet att utveckla ditt personliga uttryck i det skönlitterära språket. Varje deltagare på kursen har ett eget skönlitterärt "projekt" som deltagaren utvecklar och skriver. Kursens nav är textsamtalet, här blir texterna speglade av samtliga deltagare och handledaren.

Syftet med kursen är:
att den som redan skriver ska få delge andra som skriver sina texter
att bli mer medveten i sitt skrivande och läsande av skönlitterära texter

Skrivarkurs innehåller tre spår:
1. Det egna skrivprojektet; dina texter speglas i textsamtalet.
2. Litteraturspår; läsning och samtal via nätet av olika typer av skönlitterära texter.
3. Skrivövningar som presenteras via nätet.

På distanskursen träffas vi 6 gånger på Skeppsholmens folkhögskola
under läsåret 
Det är alltid torsdagar kl 10-16 och fredagar kl 9-15 på folkhögskolan.

Din studietid som deltagare är minst 10 timmar /vecka. Kursformen förutsätter närvaro vid kursträffarna samt tillgång till internet. Kursens omfattning: två terminer på halvdistans, 25%

”Kursen är studiemedelsberättigad under förutsättning att du läser flera kurser samtidigt (med samma start- och slutdatum) så din totala studieomfattning uppgår till 50, 75 eller 100% under studieperioden. För studiehjälp gäller att du måste studera 100% dvs heltid. För mer information kontakta din folkhögskola eller CSN. 

Länk till kursen på skolans webbplats
http://skeppsholmensfolkhogskola.se/skrivarkurs/