Allmän kurs PSYKOLOGI

Ansökan stängd
En Allmän kurs för dig som har oavslutade gymnasiestudier och nu vill läsa behörighetsgivande ämnen samtidigt som du får fördjupa ditt intresse för människan både på individ- och samhällsnivå.

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år Beroende på förkunskaper och mål

Ansök senast: Ansökan är stängd

Lediga platser: Nej

Antagningsvillkor: Du måste ha fyllt 18 år. Du ska ha avslutat svensk grundskola eller motsvarande och vara godkänd i Svenska, Engelska och Matematik. Du som har svenska som andra språk ska ha godkänd SAS grundläggande eller motsvarande.

Kostnader: 950 kr/termin Undervisningen är kostnadsfri, du betalar för kopiering, visst undervisningsmaterial, försäkring, tillgång till internet under skoltid, vissa måltider. Tillkommer: kostnader för viss kurslitteratur samt ev studieresa.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 16 aug 2021

Kontakt:
Stina Swedberg, admin

Telefon: SYV Halima Poljo 08-679 28 01 samt 076-007 73 69 halima.poljo@skeppsholmensfolkhogskola.se
E-post:
stina.swedberg@skeppsholmensfolkhogskola.se


Den här kursen passar dig som vill utforska hur människan fungerar, samspelar, lever och organiserar sig. Vi läser skönlitteratur, samtalar och skriver. Vi arbetar med studiebesök och övar upp vår observationsförmåga.  Vi stärker också vår egen självkänsla och bejakar både våra likheter och olikheter.

Du går i en sammanhållen klass med ca 18 deltagare. Du har schemalagd undervisning alla dagar i veckan. I kursen ingår även ett flertal studiebesök, stadsvandringar, kulturevenemang, utflykter och gemensamma sociala aktiviteter. Du har en nära kontakt med dina lärare. Skolans studie- och yrkesvägledare finns också till hands för att hjälpa dig med din studieplanering. Vi har höga krav på närvaro och förväntar oss att du kommer delta aktivt i undervisningen och ta ansvar för dina studier.

Skolan erbjuder alla kärnämnen för grundläggande behörighet till högskola. Vilka ämnen du läser är delvis individuellt.  Engelska 5 och 6, Historia 1a1, Matematik 1b, Naturkunskap 1b, Religionskunskap 1, Samhällskunskap 1a1, samt Svenska 1, 2 och 3. 

För yrkeshögskolan krävs ovanstående ämnen förutom Sv/Sva 2 och 3 samt En 6

Tillval för den som vill: Samhällskunskap 1a2, Matematik 2b, Historia 1a2 och Engelska 7 

Vi intervjuar alla som söker och då kan du få svar på frågor som rör behörighet, hur lång tid du behöver gå och annat som du kanske undrar över. 

Du kan också läsa mer om kursen på skolans hemsida. Välkommen!


Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Godkända studier och uppfyllt omfattningskrav, ger behörighet till Universitet/högskola och/eller enbart, för den som vill det, Yrkeshögskola.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://skeppsholmensfolkhogskola.se/allman-kurs-utveckla/