Vårdbiträde med SFI 2D

Ansök nu

En yrkesinriktad kurs för dig som har svenska som andraspråk. Vårdbiträde med arbetsuppgifter inom bl a sjukvård, äldreomsorgen eller personlig assistent. Utbildningen lägger fokus på lära sig arbeta med olika former av kultur/skapande inom demensvård.

Kurstyp: Profilkurs, Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 1-2 år

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: Du måste ha godkända betyg i Svenska eller Svenska som andra språk på grundläggande nivå (SFI C).

Kostnader: 950 kr/termin (förbrukningsmaterial, utskrifter, kopiering, studiebesök, gemensamma aktiviteter)

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 23 aug 2021

Plats för kursen: Sollentuna

Kontakt:
Monica Kjellberg

Telefon: 070-4532746
E-post:
monica.kjellberg@skeppsholmensfolkhogskola.se


Fler kurser inom: Svenska , Vård / Omsorg , Undersköterska

Kursen till vårdbiträde omfattar följande kurser:

Anatomi och fysiologi 1  
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1
Gerontologi och geriatrik
Hälso- och sjukvård 1
Omvårdnad 1
Psykiatri 1
Psykologi 1
Socialomsorg 1
Musik i omvårdnaden (lokal kurs)

Utbildningen består av lärarledda lektioner med erfarna utbildade vårdlärare och folkhögskollärare, handledning, samtal och föreläsningar och praktik (APL).

Möjlighet finns att komplettera tidigare gymnasiestudier för att uppnå gymnasiebehörighet och möjlighet för vidare studier inom vårdsektorn.

Ett vårdbiträde kan arbeta inom äldreomsorgen, till exempel inom hemtjänsten eller på ett äldreboende, eller som stöd till personer med funktionsnedsättning. Som vårdbiträde hjälper du vårdtagaren att leva ett så självständigt liv som möjligt i sin vardag.

Stort fokus ligger på bemötande och etiskt förhållningssätt. För att arbeta med människor är det viktigt att ha en empatisk förmåga, att vara uppmärksam och att ha lätt att kommunicera och arbeta med andra.

I undervisningen arbetar vi med upplevelsebaserat lärande genom att vi blandar teori med praktiska övningar musik och skapande. Här möts varje deltagare utifrån sina förutsättningar.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet.