Allmän kurs KONST/IDÉ

Ansök nu

En Allmän kurs för dig som har oavslutade gymnasiestudier och nu vill läsa behörighetsgivande ämnen. Samtidigt får du, på denna Allmänna kurs, utveckla ditt skapande och pröva olika former av material och estetiska uttryck. 

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år Hur lång tid du behöver gå beror på förkunskaper och mål

Ansök senast: löpande

Lediga platser: Ja

Antagningsvillkor: 18 år, krav på godkänt i Svenska, Engelska och Matematik från åk 9 eller motsvarande.

Kostnader: 950 kr/termin - se skolans hemsida.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Nej

Kurstid: 22 aug 2022

Kontakt:
Stina Swedberg admin

Telefon: SYV Halima Poljo 076-007 73 69
E-post:
stina.swedberg@skeppsholmensfolkhogskola.se


Allmän kurs – KONST/IDÉ är för dig som har intresse av att utforska olika konstnärliga uttryck för att utveckla projekt och idéer.  Vi prövar olika arbetssätt och söker nya vägar till kunskap, inom både praktiskt arbete och teori. Det är därför viktigt att du är nyfiken på att pröva nya saker och har vilja att dela med dig av dina kunskaper till andra. Observera att detta är en Allmän kurs där inriktningen utgör 20-25% och övrig tid ägnas åt behörighetsgivande ämnen.

Du går i en sammanhållen klass med ca 18 deltagare. Du har schemalagd undervisning alla dagar i veckan. I kursen ingår även ett flertal studiebesök, stadsvandringar, kulturevenemang, utflykter och gemensamma sociala aktiviteter. Du har en nära kontakt med dina lärare. Skolans studie- och yrkesvägledare finns också till hands för att hjälpa dig med din studieplanering. Vi har höga krav på närvaro och förväntar oss att du kommer delta aktivt i undervisningen och ta ansvar för dina studier.

Du erbjuds alla kärnämnen för grundläggande behörighet till högskola. Vilka ämnen du läser är delvis individuellt.  Engelska 5 och 6, Historia 1a1, Matematik 1b, Naturkunskap 1b, Religionskunskap 1, Samhällskunskap 1a1, samt Svenska 1, 2 och 3. 
För yrkeshögskolan krävs inte Sv/Sva 2 och 3 samt En 6
Tillval för den som vill: Samhällskunskap 1a2, Matematik 2b och 3, Historia 1a2 och Engelska 7 

Vi intervjuar alla som söker denna Allmänna kurs. Du kan då få svar på frågor som rör behörighet, hur lång tid du behöver gå och annat som du kanske undrar över. Du kan också läsa mer om kursen på skolans hemsida.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Godkända studier och uppfyllt omfattningskrav, ger behörighet till Universitet/högskola och/eller enbart, för den som vill det, Yrkeshögskola.

Länk till kursen på skolans webbplats
https://skeppsholmensfolkhogskola.se/allman-kurs-uttrycka/